Gyakran ismételt kérdések

CSOF GY.I.K.

Kevesebb a munkadíj számla, mint az anyagköltség. Mennyit igényelhetek támogatásként?


Az igényelhető támogatás összege a benyújtott teljes, valamennyi munkálatot tartalmazó költségvetés fele. A támogatás összegét teljes egészében le kell fedni számlákkal. A benyújtott számláknak 50-50 %-ban kell tartalmaznia anyagköltség és munkadíj számlákat, de a különböző munkálatokról együttesen, tehát azok összevonhatók. Példa 1: Anyagköltség 1,000,000 Ft, munkadíj 100.000 Ft. Igényelhető támogatás 200.000 Ft, melynek fele anyag és fele munkadíj számla. Példa 2: Anyagköltség 2.000.0000 Ft, munkadíj 1.500.000 Ft. Ebben az esetben a teljes költségvetés 3.500.000 Ft, melynek fele 1.750.000 Ft. Ennek fele (875.000 Ft anyagköltség, 875.000 Ft munkadíj)
A támogatás igényléséhez szükséges felvenni a támogatott lakásfelújítási hitelt is?


Természetesen nem kötelező a hitelfelvétel, de a lakásfelújítási támogatás utólagos, tehát el kell végezni a költségvetésben megjelölt munkálatokat és a számlákkal együtt kell benyújtani az igénylést. Amennyiben az előfinanszírozáshoz nem áll rendelkezésre kell forrás, akkor lehetőségként személyi kölcsön, vagy lakásfelújítási hitel igénylése lehet a megoldás. A támogatott lakásfelújítási hitelek 2021 februártól igényelhetők.
CSAK anyag számlám van, a munkálatokat én végezném. Így is tudom igényelni a támogatást?


Nem, az igénylés benyújtása során a számláknak 50-50%-ban kell tartalmazniuk anyag és munkadíj számlákat is. A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.
Lehet-e különböző munkálatokra együttesen igényelni a támogatást, pl. napelemes rendszer telepítés, kerítés építés, festés


A munkálatok számát és a felújítás időtartamát a jogszabály nem korlátozza. Több kivitelezővel is köthető szerződés. Fontos, hogy minden vállalkozóval készüljön vállalkozói szerződés még a munkálatok elkezdése előtt. Az igényelhető támogatás a költségvetésben megjelölt munkálatok legfeljebb 50 %-a és a benyújtott számláknak 50-50%-ban kell tartalmazniuk anyagköltség és munkadíj számlákat is.
25 év alatti, de már dolgozó gyermekre is igényelhető a támogatás?


Igen, igényelhető. A lakásfelújítási támogatást szabályozó kormányrendelet kimondja, hogy mely gyermek jogosít a támogatás igénybevételére. Gyermek: az igénylő
a) magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
b) vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki
ba) a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
bb) a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
c) kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja. A rendelet nem írja elő, hogy a 25 év alatti gyermeknek iskolai tanulmányokat kellene folytatni.
Nagykorú gyerekek az ingatlan tulajdonosai. Igényelhetik a szülők a lakásfelújítási támogatást?


Nem, a kormányrendelet értelmében nagykorú gyermek tulajdonában lévő ingatlanra a szülők nem igényelhetik a lakásfelújítási támogatást.
(2)A támogatás abban az esetben igényelhető, ha
a)az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek."
Kiskorú gyerekek az ingatlan tulajdonosai. Igényelhetik a szülők a lakásfelújítási támogatást?


igen, ebben az esetben igényelhető a támogatás: ” az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,”
KATA-s vállalkozó által kiállított számla elfogadható?


Igen, a KATA-s vállalkozó által kiállított számla elfogadható a támogatás igénylése során. A Rendelet csak az 5 %-os áfát tartalmazó számlát zárja ki. A 0%-os és 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla figyelembe vehető.
Az LTP felé benyújtott számlák elfogadhatóak a lakásfelújítási támogatás igénylése esetén is?


Igen, az is igényelheti a lakásfelújítási támogatást, aki egy Lakástakarék révén részesült már állami támogatásban. Az LTP keretében összegyűjtött összeg nagyobb része az ügyfél saját megtakarítása, kisebb része állami támogatás. Attól, hogy Ön korábban LTP megtakarításból újította fel otthonát, újabb felújítás finanszírozásához igényelheti a lakásfelújítási támogatást. Továbbá arra is van lehetőség lakásfelújítás esetén, hogy az előre elvégezni szükséges munkálatokat LTP megtakarításból finanszírozza, majd ezt követően nyújtsa be kérelmét a lakásfelújítási támogatásra
KATA-s vállalkozóként igényelhetem a támogatást?


Igen a KATA-s jogviszony TB biztosítotti jogviszonynak számít, igényelhető rá a támogatás.
Az egy éven belül használati engedélyt kapott új építésü ingatlanra igényelhető a támogatás?


Igen, a 2020 december 22-n megjelent rendelet módosítás szerint az 1 éves állandó lakcím szabály alól kivételt jelent, ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor. További részletek ide kattintva olvashatók.
A bútorvásárlás elfogadható a támogatás igénylése során?


Igen, a beépíthető bútorok cseréje, beépítése támogatható, de a szabadon álló bútorok esetén NEM igényelhető támogatás.
Mosógép vásárlásra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?


Nem, mosógépre nem lehet lakásfelújítási támogatást igényelni.
Egyetemista gyermekünk lakcíme nem a felújítani kívánt ingatlanba szól. Akkor nem is igényelhető a támogatás?


Az igénylő szülőnek és a jogosító gyermeknek (legalább 1 gyermeknek) kell azonos bejegyzett lakóhellyel rendelkeznie, a december 22-i változások után véleményük szerint abban az esetben, ha van legalább egy olyan gyermek, akinek az állandó lakcíme a felújítani kívánt ingatlanban van, akkor igényelhető a támogatás.
CSOK-al vásárolt ingatlanra igényelhető a támogatás?


Igen, a vásárláshoz igényelt CSOk támogatás nem jelent kizáró oktot a lakásfelújítási támogatás igénylése esetén
Minden vállalkozóval kell kivitelezői szerződést kötnöm?


Igen, csak abban az esetben fogadható el a munkadíjról számla, ha a kivitelezővel 2021.01.01után kivitelezői szerződést is kötöttek.
Még csak fél éve vagyok a felúítani kívánt ingatlanba bejelentve, elkezdhetem gyűjteni a számlákat?


igen, az igénylés pillanatában kell legalább 1 éves bejelentett állandó lakcímmel rendelkezni a felújíni kívánt ingatanban, addig a számlák gyűjthetőek. Amennyiben az ingatan kevesebb, mint 1 éve került az igénylő birtokába, akkor nem kell megfelelni az éves bejelentett lakcím szabálynak.
Csak házasok vehetik igénybe a támogatást?


Nem, meglévő gyermekük után élettársak és gyermeküket egyedül veleő szülők is igényelhetik a támogatás.
Elfogadhatóak azok az anyagokról szóló számlák, melyek 2020-ban lettek kiállítva, de a munkálatok csak 2021-ben kezdődnek?


Nem, az agyag és munkadíj számlák esetében is feltétel, hogy 2021.01.01 utániak legyenek.
A felújítani kívánt ingatlan már több, mint 1 éve a tulajdonunkban van, de csak most jelentkeztünk át, akkor már igényelhetjük a támogatást


Nem, a támogatás igénylésnek a feltétele, hogy legalább 1 éve az igénylők részéről állandó bejelentett lakcímmel rendelkezzenek a felújítani kívánt ingatlanban.
Elfogadható-e anyag számlának, amit az épitési vállalkozó állít ki (cserép, faárú, fólia, bádogos árúk?


Igen, elfogadható, ebben az esetben a vállalkozói szerződének tartalmaznia kell az anyag számlák részletezését is.
Egyedülálló szülő igényelheti a teljes 3 M Ft támogatást?


Igen, a támogatást egyedülálló sülők is igényelhetik, amennyiben minden egyéb feltételnek megfelelnek. (legalább egy eltartott gyermek is velük egy lakcímen van bejelentve)
A támogatás csak utólagosan igényelhető?


Igen a lakásfelújítás csak utólagosan, a számlák benyújtását követően igényelhető. Amennyiben nem tudja megelőlegezni a munkálatok költségeit, személyi kölcsön vagy lakásfelújítási hitel lehet a megoldás.
2021-es átadású új építésű ház műszaki tartalma nem foglalja magába a következőket: ( napelem, kerítés, konyhabútor, beépített gépek). Ezekre igénybe lehet venni a lakásfelújítási támogatást függetlenül attól, hogy új ingatlanról van szó?


Véleményünk szerint igen, de ebben az esetben meg kell felelni az 1 éves állandó lakcím szabálynak. A bejelentkezés csak a használatba vételi engedély és épületfeltüntetést követően lehetséges, tehát onnantól számítva 1 év múlva igényelhető a támogatás.
Együtt élő házastársak esetén van-e lehetőség arra, hogy csak az egyikünk igényelje az otthon-felújítási támogatást?


A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti, nincs lehetőség arra, hogy csak az egyik fél igényelje a támogatást.
Lízingelt ingatlanra igényelhető a támogatás?


Nem, a támogatás feltétele, hogy " az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek"
Külföldi vállalkozó által kiállított számla elfogadható?


Nem, külföldi számla sem vállalkozási díjról, sem anyagról nem fogadható el, kivéve, ha a vállalkozó rendelkezik magyar adószámmal és a magyar jogszabályoknak megfelelően állítja ki a számlát.
Ausztriában dolgozó, magyar lakcímmel rendelkező igényelheti a támogatást?


Az igénylés pillanatában kell az igénylőnek magyar elfogadható munkaviszonnyal rendelkeznie. ( a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepeljen). Az ezt megelőző 1 évben, legfeljebb 30 napos megszakítással elfogadható az ausztriai munkaviszony is.
Én vagyok a lakás tulajdonosa, de csak ideiglenesen, tartózkodási helyként vagyok bejelentve, igénybe vehetem e a támogatást?


Nem, a támogatás igénylésének a feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve állandó lakóhellyel rendelkezik,
Igényelhető a lakásfelújítási támogatás a tetőtérben kialakításra kerülő új lakásra is?


Ha a kialakításra került új lakás feltüntetésre került az ingatlan-nyilvántartásban, akkor további - fenti bejegyzésben olvasható - munkálatokra igénybe vehető.
Ingatlan bővítésre igényelhető a felújítási támogatás?


A lakásfelújítási támogatás lakóingatlan bővítésére (a bővítési munkálatokat tartalmazó költségvetésben található munkálatokra) nem igényelhető, az elfogadható és támogatható munkálatokat a fenti lista tartalmazza. A bővítésre elérhető CSOK támogatásról ide intva olvashat bővebben. A
Abban az esetben is elfogadható a számla, ha a vállalkozó állítja ki és azon megbontva szerepel az anyag és munkadíj költség?


Igen, a vállalkozó által kiállított számla tartalmazhat anyagköltséget is, ebben az esetben a vállalkozói szerződésnek erre külön ki kell térnie és a számlán is célszerű elkülöníteni az anyag- és munkadíjat.
Egyéni vállalkozó által kiállított számla is elfogadható?


Igen elfogadható, nincs előírás arra vonatkozóan, hogy kivitelezőnek milyen vállalkozási formában kell működnie.
Az ingatlan a kiskorú gyermek nevén van. Az ő nevére kell kérnem a számlákat is?


A számláknak az igénylők nevére kell szólinuk. A rendelet szerint az igénylő "nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a támogatás iránt kérelmet nyújt be".
A lakásfelújítási támogatás nevelt gyermekre is vonatkozik?


A rendelet szerint a gyermek “2: az igénylő a) magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint b) vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki ba) a 25. életévét még nem töltötte be, vagy bb) a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, c) kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja;”
Jelzáloggal terhelt ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?


Igen, a támogatáshoz nem szükséges ingatlanfedezet és a korábban bejegyzett jelzálog sem akadálya a támogatás igénylésének.
Egyéni vállalkozás szüneteltetése esetén igényelhető a támogatás?


A rendelet így írja elő: "A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel" Információink szerint amennyiben a vállalkozás szünetel 30 napnál hosszabb időre, akkor nem igényelhető a támogatás akkor sem, ha a vállalkozó a TB-t megfizeti maga után.
Megszakítás volt a munkahelyemen, de fizettem magam után a TB-t. Elfogadható ez lakásfelújítási támogatásnál?


A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel. Amennyiben a megszakítás ennél hosszabb volt, akkor sem igényelhető a lakásfelújítási támogatás, ha az igénylő fizette maga után a TB-t,
Szüleim nevén lévő házra igényelhetem a lakásfelújítási támogatást?


Nem, a lakásfelújítási támogatás abban az esetben igényelhető, ha
a)az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.
Szülők nevén lévő ingatlanra a támogatás tehát ebben a formában nem igényelhető.
Haszonélvezeti foggal terhelt ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?


Igen, igényelhető. A lakásfelújítási támogatás igénylésénél a szabályozó rendeletben nincs kizárva a haszonélvezeti jog, illetve maga a támogatás nem igényel jelzálog bejegyzést, így nem szükséges a haszonélvezők hozzájárulása sem.
Még nem jelentkeztünk át egy éve a felújítani kívánt ingatlanba. Addig is gyűjthetjük a számlákat a felújításról?


Amennyiben a felújítani kívánt ingatlant már 1 évvel régebben vásárolták, akkor meg kell felelni az éves bejelentett állandó lakcím feltételnek. A 2021.01.01 után számlákat azonban lehet gyűjteni és azokat akkor benyújtani, amikor már minden egyéb feltételnek megfelel(nek) az igénylő(k). 1 évnél korábban vásárolt vagy épített ingatlan esetében azonban nem kell megfelelni az egy éves bejelentett állandó lakcím szabálynak.
A felújítandó ingatlan a céges vállalkozásunk székhelye is! Kizáró ok ez a támogatásból?


Nem jelent kizáró okot az, ha a felújítani kívánt ingatlanban cég székhely vagy telephely is be van jelentve, amennyiben az igénylés egyéb feltételeinek megfelel az igénylő. Nincs ezt kizáró vagy korlátozó rész a rendeletben.
Külön élünk a férjemmel, a felújítani kívánt ingatlanba csak én és az egyetlen gyermekünk van bejelentve. Igényelhetem a támogatást?


Igen, igényelhető a teljes támogatás. A kormányrendelet így szól: „Ha a szülők lakóhelye nem azonos, az egyéb feltételnek is megfelelő a) azon szülő jogosult a támogatási összegre, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye."
Mit kell tartalmaznia egy vállalkozói szerződésnek? Honnan lehet letölteni sablont?


A vállalkozói szerződésekről mintákat az alábbi linkre kattintva tölteti le: Vállalkozói szerződés lakásfelújítási támogatás DOC Vállalkozói szerződés lakásfelújítási támogatás PDF
Hűtőgép vásárlásra igényelhető a támogatás?


Igen, a támogatható hitelcélok között így szerepel: "beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje" Véleményünk szerint amennyiben a hűtőgép beépíthető, akkor igényelhető a támogatás.
Minden anyagköltség számlához tartoznia kell munkadíj számlának is?


Nem, nincs ilyen lőírás a rendeletben. 2 dolgot kell vizsgálni: 1. A felújítás mértéke nem lehet több, mint a teljes költségvetés fele. 2. A támogatás teljes összegét le kell fedni számlákkal, az ezeknek a számláknak 50-50%-ban kell tartalmazniuk anyag és munkadíj számlát is.
A lakásfelújítási támogatás igénylését követően meddig kell a bejelentett lakcímen laknom?


A rendelet nem tartalmaz arra vonatkozó előírást, hogy a támogatás igénylését és folyósítását követően meddig kell a felújított ingatlanban lakni, feltételek csak a támogatás benyújtása pillanatában fogalmaz meg, ezekről más kérdésekben már válaszoltunk.
Nyaraló felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?


Nem, a támogatás az alábbi ingatlanok felújítására igényelhető csak: "Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei;"
Kizáró ok, ha a rendelet által előírt legalább 1 éves TB jogviszonnyal csak az egyik szülő rendelkezik?


Nem, házastársak, élettársak igénylése esetén elegendő, ha a TB jogviszonyra vonatkozó feltételt az egyik igénylő teljesíti.
A felújítandó ház a párom és gyermekünk nevén van. Nekem nincs benne tulajdonrészem. Igényelhető így a támogatás?


Élettársak, házastársak igénylése esetén a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal szükséges rendelkezni.
Nyugdíjas vagyok, felnőtt gyermekeim vannak. Ez a támogatás csak a gyerekes családokat érinti?


A támogatást legalább egy 25 éves kor alatti gyermeket nevelő személyek igényelhetik, illetve 25. életévét már betöltött gyermek után is igényelhető a támogatás, ha megváltozott munkaképességű személy.
A támogatást a számlák kifizetését követően 60 napon belül lehet igényelni. Nem kapjuk meg a támogatást, ha két hónapon belül nem végzünk a munkálatokkal?


Több számla esetén a 60 napos igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.
Most vásárolunk egy ingatlant. Meg kell várni az 1 évet a lakásfelújítási támogatás igényléséhez?


A felújítani kívánt ingatlanban az 1 éves állandó lakcím feltételt nem kell alkalmazni, ha “b) ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.”
Gyűjthetem a számlákat akkor, ha csak később leszek jogosult a lakásfelújítási támogatás igénylésére?


Gyűjthetem a számlákat akkor, ha csak később leszek jogosult a lakásfelújítási támogatás igénylésére?
Megévő fürdőszoba felújítására igénybe lehet venni a lakásfelújítási támogatást?


Igen, a rendelet szerint a támogatás igényelhető, beleértve: - a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, - a szaniterek beépítését vagy cseréjét
Ki számít közeli hozzátartózónak, akinek a számlája nem fogadható el lakásfelújítási támogatás igénylésénél?


A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell. A közeli hozzátartozó fogalma: "A Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdése alapján közeli hozzátartozók: a házastárs (bejegyzett élettárs), az egyeneságbeli rokon (lemenők: gyermek, unoka; felmenők: szülő, nagyszülő...), az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér."
Kizáró ok, ha másik ingatlan is van az igénylő tulajdonában?


Nem, erre vonatkozóan nincs korlátozás a rendeletben.
Mobil garázs építésére igényelhető a lakásfelújítási támogatás?


Nem, hivatalos MÁK állásfoglalás alapján a mobil garázs felállítása nem tartozik a támogatható építési tevékenységek körébe.
Eredeti számlákat kell az igénylés során benyújtani?


Nem, elegendő a számlák másolatát csatolni a megfelelő számlaösszesítővel együtt. Az igényléshez benyújtandó dokumentumok listáját ebben a cikkünkben tekintheti meg.
Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos, hogyan lehet igényelni a támogatást?


A rendelet így fogalmaz: (3) „Ha a szülők lakóhelye nem azonos, a (2) bekezdés szerinti feltételnek is megfelelő a) azon szülő jogosult az 5. § szerinti támogatási összegre, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy b) mindkét szülő az 5. § szerinti támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével. (3a) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a (3) bekezdés szerintitő leltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.”
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szülők egyike az 5. § szerinti támogatási összeget igényelheti, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.
GYED, GYES elfogadható a lakásfelújítási támogatás igénylése során?


Igen, amennyiben a munkaviszonya fennáll, akkor elfogadható TB jogviszonyba számít a GYES és GYED is.
BAR listások igényelhetik a lakásfelújítási támogatást?


A lakásfelújítási támogatás igénylése során nem kizáró ok a BAR lista (Negatív KHR), így azok is igényelhetik akkor valamilyen mulasztás miatt szerepelnek a rendszerben.
Korábban szocpolt igényeltem a ház bővítésére. Igényelhetem most a lakásfelújítási támogatást?


Igen igényelhető, azonban azokra a munkálatokra, melyekre már korábban igényelt támogatást nem nyújtható be újra lakásfelújítási támogatási kérelem.
Együttes igénylőként kinek a nevére kell szólnia a számláknak?


Együttes igénylés esetén bármely fél nevére szóló számla elfogadható a lakásfelújítási támogatás igénylése során. A cím minden esetben a felújítani kívánt ingatlan címe legyen
Az állandó lakcímem a felújítani kívánt ingatlanba szól, de van más címre bejelentett tartózkodási címem is. Igényelhetem így a támogatást?


Igen, kérdésünkre a MÁK az alábbi választ adta: "Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe. Tehát a támogatással érintett ingatlan mind a jogosító gyermekek, mind a szülők lakcímkártyáján lakóhelyként kell, hogy szerepeljen legalább 1 éve. Abban az esetben, ha a lakcímet igazoló hatósági igazolványon a lakóhelyen kívül tartózkodási hely is fel van tüntetve, az nem kizáró ok.
Nyugdíjas igényelheti a lakásfelújítási támogatást?


A rendelet szerint: “Jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társasvállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.” Ezek alapján Önmagában a nyugdíj tehát nem fogadható el a lakásfelújítási támogatás igénylése esetén. Egy korábbi kérdésre adott válaszunk ide kattintva olvasható.
Élettársak esetén csak a bejegyzett élettársak számítanak vagy akik egy lakcimen együtt élnek azok is?


Élettársak esetén elegendő a közös lakcím is, nem ír elő további feltételeket a rendelet. "A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti."
Gyermek esetén a 25. életév határa mire vonatkozik?


Az igénylés pillanatában a támogatásra jogosító gyermek nem tölthette be a 25. életévét.
Mi számít beépíthető bútornak, amire a lakásfelújítás támogatás igényelhető?


A MÁK állásfoglalása alapján: "Általánosságban beépített bútornak minősül, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, az ingatlan részét képezi, így különösen a beépített konyhabútor, beépített szekrény, kazán, szaniterek, a fürdőszobai szekrény mosdóval is."
Az anyagokat már 2020-ban megvettük. Ezzel kapcsolatos munkálatokra igényelhető a támogatás?


Igen, a korábban (2020-ban) megvásárolt anyagokra nem kérhető támogatás, azonban az ezzelé kapcsolatos munkálatokra (munkadíj számla) igen, amennyiben a vállalkozói szerződés és a munkadíj számla 2021.01.01. utáni. Arra azonban ügyelni kell, hogy a támogatás igénylésekor beadott számláknak 50-50 %-ban kell anyagköltség és munkadíj számlákat tartalmaznia.
A támogatással felújított ingatlan bérbe adható?


Az otthonfelújítási támogatással felújított lakás bérbeadható a felújítást követően. Az viszont feltétel, hogy az igénylőknek ez legyen az állandó lakcíme már a támogatási kérelem benyújtásakor is.
Egy társasház közös tulajdonban lévő tetőre, tetőfelújításra igényelhető a hitel?


Információink szerint a társasházi közös tulajdonú épületrész felújítására ez a támogatási forma nem használható. Csak a külön, saját tulajdonba tartozó ingatlanban használható fel a lakásfelújítási támogatás.
Önkormányzati lakás felújítására igényelhető a támogatás?


Nem, önkormányzati lakás felújítására ez a fajta támogatás nem igényelhető. Feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,
Használatba vételi engedély megszerzése előtt gyűjthetjük a számlákat a felújítási támogatáshoz?


A MÁK állásfoglalása szerint egy olyan ingatlanra, amely még el sem készült nem lehet felújítással kapcsolatos számlákat elfogadni. A számlákat attól a naptól lehet gyűjteni, ha a használatba vételi engedély és az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleg bejegyzése megtörtént. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdésének 4. pontja szerint lakásnak minősül Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei. A még fel nem épült lakásra nem vehető igénybe a támogatás, mivel az ingatlan-nyilvántartásban az még nincs a fentiek szerint bejegyezve. Amennyiben lakásuk rendelkezik majd használatbavételi engedéllyel és a fenti, támogatható rendeltetés szerinti jelleg bejegyzésre kerül, akkor jogosultak lesznek a támogatási kérelmüket benyújtani. A használatbavételi engedély alapján az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleg bejegyzést követően egy éven belül nem kell alkalmazni a 4. § (2) bekezdés b) pontjában előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt a (6) bekezdés b) pontja alapján. Az otthonfelújítási támogatással érintett munkálatok a fent leírtak szerinti ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és a támogatással érintett ingatlanba lakóhelyként történő bejelentkezést követően kezdhetőek meg. Ezt követően lehet a szerződések megkötni és a számlákat gyűjteni.
Falusi CSOK-kal vásárolt ingatlanra igényelhető a támogatás?


Igényelhető. de a támogatás igénylése esetén nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.
Zártkerti ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?


A rendelet szerint a felújítható ingatlan: "Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei"
A 2, 4 vagy 6 órás munkaviszony is elfogadható a támogatás igénylése esetén?


Igen, a támogatásokhoz elfogadható TB jogviszonyhoz nem szükséges napi 8 órás munkaviszonnyal rendelkezni, elfogadható a kevesebb is.
Ingatlanunk jelenleg hétvégi ház, A felújítás során átminősítjük családi házzá. Utólag kérhetem a támogatást?


Az igénylés tehát csak és kizárólag a fentiek szerinti besorolásnak már a felújítás előtt megfelelő ingatlanok esetében nyújtható be, mely pontnak való megfelelés a fejleszteni kívánt ingatlan tulajdoni lap vonatkozó bejegyzése alapján kerül vizsgálatra. (A támogatás lakás felújításra vonatkozik, tehát, ha a fejleszteni kívánt ingatlan a beruházások megkezdése előtt nem minősül fenti fogalmi körben meghatározott lakásnak, akkor annak fejlesztése sem támogatható)
Minden feltételnek megfelelek egyedülállóként, de az ingatan a szüleim nevén van. Így is igényelhetem a támogatást?


A "támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek". Szülők nevén lévő ingatanra nem kérhető támogatás.
Új kerti tároló kialakítására igényelhető a támogatás?


Értelmezésünk szerint csak kerti tároló felújítására igényelhető a támogatás, kerti tároló létrehozására nem. Ezt egy MÁK állásfoglalás erősítette meg.
Tetőtér beépítésre igényelhető a lakásfelújítási támogatás?


A MÁK által adott állásfoglalás alapján a lakótér bővítéssel kapcsolatos munkálatokra a lakásfelújítási támogatás nem igényelhető.
Világgazdaság otthonteremtési program


Igen, meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, új rendszer beépítésére igényelhető a lakásfelújítási támogatás.
Milyen címre kell szólniuk a felújításról kapott anyag- és munkadíj számláknak?


A támogatás igénylése során benyújtott számláknak mindenképp a felújítani kívánt ingatlan címére kell szólniuk, a számla címzettje az igénylő vagy együttes igénylés esetén bármelyik igénylő lehet.
Jár-e a támogatás nevelőszülőnek, ha saját gyermeke nincs?


Nem, amennyiben nevelőszülőnek ez a “foglalkozása” akkor nem igényelhető a nevelt gyermekek után a támogatás. Örökbefogadó igényelheti a támogatást az örökbefogadott gyermek után.
A kandalló (hőtárolós) beépítése belefér-e a támogatható tevékenységek közé?


Egy MÁK állásfoglalás alapján: A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet) 6.§. c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, mely szerint a támogatható tevékenységek között szerepel.
Milyen munkálatokra NEM igényelhető a támogatás?


A MÁK honlapon található információk szerint az alábbi munkálatokra NEM igényelhető a támogatás? Például nem igényelhető támogatás: a szabadon álló bútorok beszerzésére (pl. szobabútor) a szabadon álló gépek beszerzése (pl. mosógép, szárítógép) a lakás bővítésére plusz szobákkal a tereprendezésre, gyepszőnyeg-fektetésre a tároló építésére a raklapra, mint anyagköltségre az infraszauna beépítésére a teraszra motoros vagy kézi napellenző beszerelésére a riasztó beszerelésére
Elektronos hálózat bővítése során a hálózatfejlesztési hozzájárulásra igényelhető támogatás?


A MÁK válasza alapán: “A szolgáltató felé fizetendő hálózatfejlesztési hozzájárulás és egyéb hatósági díj nem támogatható költség.
Kerti tároló építésére igényelhető a támogatás?


Nem, a rendelet és a MÁK-tól kapott válasz alapján a támogatás a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,kerítés építése,gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,terasz, loggia, erkély, előtető építése céljából igényelhető.
Lehet-e számlát gyűjteni az adásvételi aláírása után, de használatbavételi engedély előtt?


Véleményünk szerint nem, amíg a felújítani kívánt ingatlan nincs az igénylő tulajdonában addig a felújítással kapcsolatos számlák sem lesznek elfogadhatóak és nem nyújthatók be a lakásfelújítási támogatás igénylése során.
Elektromos kapu beépítésére igényelhető a támogatás?


Igen, a MÁK válasza alapján: Garázs építése esetán az elektromos kapu beletartozik a támogatható tevékenységek közé, így egy új elektromos szekcionált kapu beépítésére (bontási munkát követően új garázskapu építésére) igényelhető a támogatás.” Egy másik MÁK válasz alapján meglévő kerítés vagy garázs esetén a garázskapú motor beszerelése nem támogatható tevékenység…
Napelem telepítésére milyen feltételekkel igényelhető a lakásfelújítási támogatás?


A lakásfelújítási támogatás igényelhető napelem rendszerek telepítésére.
A MÁK által kiadott információ alapján:
“Azokra a napelemes rendszerekre, amelyek esetén a villamosenergia-vásárlási szerződés 2021. július 1-je előtt kerül megkötésre, még a szaldós elszámolás vonatkozik még akkor is, ha a támogatási kérelmet a felújítási munkálatok végén, 2021. június 30. után nyújtják be. Ebben az esetben nem kell majd csatolni a kérelemhez a Rendelet – 2021. július 1-je után hatályba lépő – 9. § (3) bekezdés u) pontja szerinti dokumentumokat, de szükséges lesz a kivitelező azon nyilatkozata (a 9. § (3) bekezdés s) pontja alapján), miszerint az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve a 450.000 Ft/kWp összeget nem haladja meg. Mi történik, ha az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve meghaladja a 450.000 Ft/kWp összeget? Az elszámolandó számla nem tartalmazhat a fajlagos költségkorlát feletti összeget, a 450.000 Ft/kWp feletti összegről benyújtott számlák teljes egészében elutasításra kerülnek.
Szellőztető rendszer kiépítésére igényelhető a támogatás?


A MÁK a kérdésre adott olyan választ is, hogy igényelhető, illetve olyat is, hogy nem. Amennyiben pontosabb információ jelenik meg a kérdéssel kapcsolatban, jelezni fogjuk honlapunkon.
25 év felett, de tartósan beteg gyermek után igényelhető a támogatás?


Igen, a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személ után igényelhető a támogatás.
megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül.
A lakásfelújítási támogatás több alkalommal is benyújtható?


A támogatási kérelmet egyszer lehet benyújtani, a felújítási munkálatok befejezését követően, csatolva a költségvetésben megjelölt munkálatokról szólü számlákat és vállalkozói szerződéseket. Miután a támogatás egyszer már benyújtásra került, a későbbiekben nincs lehetőség további számlák benyújtására. A beadás pillanatában az utolsó számla kiállításától számítva legfeljebb 60 nap telhet el.
Egyetemista gyermek után, akinek az ideiglenes lakcíme máshova szól igényelhető a lakásfelújítási támogatás?


A rendelet szerint az igénylő szülőnek vagy egyedüli igénylés esetén az igénylőnek és a jogosító gyermeknek (legalább 1 gyermeknek) kell azonos bejegyzett lakóhellyel rendelkeznie, a december 22-i változások után véleményük szerint abban az esetben, ha van legalább egy olyan gyermek, akinek az állandó lakcíme a felújítani kívánt ingatlanban van, akkor igényelhető a támogatás. Amennyiben tehát egyedül az egyetemista gyermek után szeretnék igényelni a lakásfelújítási támogatást, akkor feltétel, hogy az Ő állandó lakcíme is a felújítani kívánt ingatlana legyen bejelentve.
Bútorvásárlás igényelhető a támogatás?


Igen, a lakásfelújításról szóló rendelet szerint a beépíthető bútorok cseréje, beépítése támogatható, de a szabadon álló bútorok esetén NEM igényelhető támogatás.
A MÁK állásfoglalása alapján: “Általánosságban beépített bútornak minősül, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, az ingatlan részét képezi, így különösen a beépített konyhabútor, beépített szekrény, kazán, szaniterek, a fürdőszobai szekrény mosdóval is.”
Az egy éven belül használati engedélyt kapott új építésü ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?


Igen, a 2020 december 22-n megjelent rendelet módosítás szerint az 1 éves állandó lakcím szabály alól kivételt jelent, ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor. Fontos azonban megjegyezni, hogy a számlák csak a használatba vételi engedély és az épületfeltüntetés utáni dátummal fogadhatók el.
Az LTP felé benyújtott számlák elfogadhatóak a lakásfelújítási támogatás igénylése esetén is?


Igen, az is igényelheti a lakásfelújítási támogatást, aki egy Lakástakarék révén részesült már állami támogatásban. Az LTP keretében összegyűjtött összeg nagyobb része az ügyfél saját megtakarítása, kisebb része állami támogatás. Attól, hogy Ön korábban LTP megtakarításból újította fel otthonát, újabb felújítás finanszírozásához igényelheti a lakásfelújítási támogatást.
Továbbá arra is van lehetőség lakásfelújítás esetén, hogy az előre elvégezni szükséges munkálatokat LTP megtakarításból finanszírozza, majd ezt követően nyújtsa be kérelmét a lakásfelújítási támogatásra. Az LTP felé benyújtott számlák elfogadhatók a lakásfelújítási támogatás igénylése során is.
Az állandó bejelentett lakcím mellett szólhat máshova a tartózkodási hely?


Igen. A rendelet annyi előírást tartalmaz, hogy:
“az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,”
A MÁK-tól kapott válaszok alapján azonban elfogadható az is, ha az igénylők az állandó lakcím mellett más helyen rendelkeznek tartózkodási címmel, tehát elegendő,ha az állandó lakcím feltételnek megfelelünk.
Egy MÁK válasz:
“Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe. Tehát a támogatással érintett ingatlan mind a jogosító gyermekek, mind a szülők lakcímkártyáján lakóhelyként kell, hogy szerepeljen legalább 1 éve. Abban az esetben, ha a lakcímet igazoló hatósági igazolványon a lakóhelyen kívül tartózkodási hely is fel van tüntetve, az nem kizáró ok.”
Kiksorú gyermek nevén lévő ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?


igen, ebben az esetben igényelhető a támogatás: ” az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,” A támogatási kérelem benyújtására a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermekkel azonos lakóhelyen lakó szülő vagy a Rendelet szerinti gyám jogosult.
Nagykorú gyermek nevén lévő ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?


Nem, a kormányrendelet értelmében nagykorú gyermek tulajdonában lévő ingatlanra a szülők nem igényelhetik a lakásfelújítási támogatást. (2) A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.”
Kiskorú gyerekek az ingatlan tulajdonosai. Igényelhetik a
25 év alatti, de már dolgozó gyermekre is igényelhető a támogatás?


Lehet-e különböző munkálatokra együttesen igényelni a támogatást?
Lehet-e különböző munkálatokra együttesen igényelni a támogatást?


Igen, a különböző munkálatok számát és a felújítás időtartamát a jogszabály nem korlátozza. Több kivitelezővel is köthető szerződés. Fontos, hogy minden vállalkozóval készüljön vállalkozói szerződés még a munkálatok elkezdése előtt. A támogatás mértékének felét meghaladó mértékben kell a számláknak munkadíj számlákat tartalmazniuk.
Végezhetem csak én a felújítási munkálatokat?


Nem, az igénylés benyújtása során a támogatást lefedő számláknak 50-50%-ban kell tartalmazniuk anyag és munkadíj számlákat is. A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.
Mindezek alapján tehát legalább annyi munkadíj számlára szükség van, mint a támogatás összegének a fele.
A támogatás igényléséhez szükséges felvenni a támogatott lakásfelújítási hitelt is?


Természetesen nem kötelező a hitelfelvétel, de a lakásfelújítási támogatás utólagos, tehát el kell végezni a költségvetésben megjelölt munkálatokat és a számlákkal együtt kell benyújtani az igénylést. Amennyiben az előfinanszírozáshoz nem áll rendelkezésre kell forrás, akkor lehetőségként személyi kölcsön, vagy lakásfelújítási hitel igénylése lehet a megoldás. A támogatott lakásfelújítási hitelek 2021 februártól igényelhetők. A támogatott lakásfelújítási hitelről ide kattintva olvashat részletesebben.
Lehet kevesebb a munkadíj számla, mint az anyagköltség?


Az igényelhető lakásfelújítási támogatás összege az igényléskor benyújtott teljes költségvetés (amit teljes egészében le kell fedni számlákkal) fele. A támogatást lefedő benyújtott számláknak 50-50 %-ban kell tartalmaznia anyagköltség és munkadíj számlákat. Az aránynak való megfelelést összesen kell figyelni a támogatáson összegén belül, tehát nem kell minden munkadíj mellé anyagszámlát is kapcsolni.
Példa 1: Anyagköltség 1,000,000 Ft, munkadíj 100.000 Ft.
Igényelhető támogatás 200.000 Ft.
Példa 2: Anyagköltség: 1.500.000 Ft, munkadíj 500.000 Ft.
Igényelhető támogatás mértéke ebben az esetben: 1.000.000 Ft
Igényelhető a lakásfelújítási támogatás, ha csak a házastársam nevén van az ingatan?


Igen, szövege szerint:
“A támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek”
Amennyiben tehát az ingatlan tulajdonosa a házastárs kizárólag, ez nem jelent kizáró okot a támogatás igénylésénél, lehetőség van együttes igénylésre. Közös lakcím esetén egy kiadott MÁK állasfoglalás esetén mindenképpen csak együttes igénylés lehetséges.
Hogyan kell értelmezni az 50-50%-ot (anyag-munkadíj) arányát a lakásfelújítási támogatásnál?


A Lakásfelújítási támogatás igénylés beadáskor a rendelet szerinti előírás, hogy a támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj (vállalkozói díj). Az anyag+munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell beadni, hogy a támogatás összegében a két költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az összköltségen belül a támogatással érintett részre. Ezzel kapcsolatosan több MÁK állásfoglalás is megjelent, melyek szerint nem szükséges minden munkálathoz anyagköltség számláénak is szerepelnie.
Nyugdíjas jogosult lehet a lakásfelújítási támogatásra?


A vonatkozó kormányrendelet az alábbiakat írja elő az elvárt TB jogviszonnyal kapcsolatban: A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő – a) a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. törvény 6. §-a szerinti biztosított legyen – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt -, vagy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és b) legalább 1 éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan ba) a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel – ide nem értve az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt,
bb) magyar állampolgár igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott,
bc) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,
bd) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
be) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesült. A nyugdíj nem keletkeztet TB jogviszonyt, így nyugdíjra a támogatás nem igényelhető. Nyugdíjas személy akkor igényelheti a lakásfelújítási támogatást, ha a nyugdíj mellett kiegészítő keresőtevékenységet folytat. Ha nem végez kiegészítő keresőtevékenységet a saját jogú nyugdíjas, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő személy, akkor csak abban az esetben lehet jogosult erre a támogatásra, ha kiskorú rokona után igényeli a támogatást, akinek a gyermek szüleinek halála miatt lett a kirendelt gyámja. Nem feltétel a Tbj. 6. §. szerinti TB jogviszony igazolása továbbá, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.
Mennyi számlát kell benyújtanom és ebből mennyi legyen az anyag és munkadíj?


A MÁK oldalán ez olvasható:
A támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj (vállalkozói díj). Az anyag+munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell beadni, hogy a támogatás összegében a két költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az összköltségen belül a támogatással érintett részre.
A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint. Tehát a teljes, benyújtott költségvetést le kell fedni számlával. A támogatás mértékének legalább 50 %-ban kell tartalmaznia anyagköltséget és 50 %-ban munkadíjat, ami úgyis értelmezhető, hogy a teljes költségvetés legalább 25%-a anyagköltség és 25 %-a munkadíj számla.. A költségvetésben fentültetett, támogatáson felüli fennmaradó munkálatok bármilyen arányban tartalmazhatnak anyagköltség és munkadíj számlát.
Mennyi a lakásfelújítási támogatás összege, hogyan kell kiszámolni az elérhető támogatást?


A támogatás mellé támogatott otthonfelújítási hitelt is igényelnél? A lehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

SZAKTERÜLETEK

Konzultáció