gnrg_edited_edited.png

főoldal

Adatkezelési tájékoztató


Az NRG-VILL Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NRG-VILL Kft. ) elkötelezett amellett, hogy a vele kapcsolatba lépő érintettek adatait védje és megfelelően tájékoztassa személyes adataik kezeléséről.


Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen a Megrendelők, Ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.


Adatkezelési tájékoztatónkban ismertetjük, hogy

• mi jogosítja fel az NRG-VILL Kft.-t az adatok kezelésére (jogalap),

• milyen adatokat kezelünk,

• milyen célból kezeljük az adatokat, és mire használjuk fel (adatkezelés célja),

• mennyi ideig kezeljük az adatokat (adatkezelés időtartama),

• veszünk-e igénybe adatfeldolgozót, vagy továbbítjuk-e az érintett adatait,

• kik ismerhetik meg az adatokat,

• az érintettek adataikkal kapcsolatban milyen jogokat gyakorolhatnak,

• milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek.


Ezek az információk attól függően különbözőek lehetnek, hogy az adatokat az érintett milyen célból adta meg. Egyes ilyen célokat törvények határoznak meg, míg más célok nélkül a szolgáltatásainkat nem tudnánk úgy biztosítani, ahogy azt az ügyfeleink elvárják.


Mivel az érintettek az NRG-VILL Kft.-vel termék megvásárlása vagy szolgáltatás igénybe vétele céljából lépnek kapcsolatba, ezért a tájékoztatóban az eltérő információkat a termékek megvásárlásához, szolgáltatásokhoz csoportosítva ismertetjük, hogy könnyebben tájékozódhassanak arról, milyen adataikat kezeljük, amikor velünk kapcsolatba lépnek.


Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az NRG-VILL Kft. által megvalósított konkrét adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatásokat találhatnak az adat felvételekor vagy azt megelőzően elérhetővé tett egyedi tájékoztatókban (például az ajánlatkéréshez szükséges adatfelvételre szolgáló webes felületen), szerződésben, a szolgáltatást szabályozó általános szerződési feltételekben továbbá a https://www.generalnrg.hu/adatkezelesi-szabalyzat oldalon.


1. Adatkezelő


A tájékoztatásban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében az NRG-VILL Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Luther tér 5. fszt 4. Cg.17-09-012489, adószám: 28768289-2-17, levelezési cím: 7100 Szekszárd, Luther tér 5. fszt 4., honlap: www.generalnrg.hu) az adatkezelő.

Elérhetőségeink:

o levélben: 7100 Szekszárd, Luther tér 5. fszt 4.,

o e-mailben: a hello@generalnrg.hu e-mail-címen,

o telefonon: a 06 (30) 403 3033 számokon,

o személyesen: a 7100 Szekszárd, Luther tér 5. fszt 4.,szám alatt,

o adatvédelmi tisztviselő: az NRG-VILL Kft. a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Az adatkezelési tájékoztató online elérhető a https://www.generalnrg.hu/adatkezelesi-szabalyzat honlapon az adatkezelési tájékoztató menüpont alatt.


2. Ajánlatkérés (helyszínen, telefonon és online felületen keresztül)


Az NRG-VILL Kft. lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében az alább részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől az NRG-VILL Kft. székhelyén személyesen, telefonon, e-mail útján valamint a www.generalnrg.hu webes felületen keresztül ajánlatot kérjenek.

Az ajánlatot kérők adatait a 2.4. pontban leírtakon túl az NRG-VILL Kft. csak akkor kezeli tovább, ha megrendelést adnak le vagy szolgáltatást kívánnak igénybe venni. Az Adatkezelő székhelyén történő ajánlatkéréskor vagy telefonos megkeresés esetén egy konkrét termékkel, szolgáltatással kapcsolatos ajánlatkérés során az ajánlatkérő adatait nem vesszük fel.


2.1. Mi jogosítja fel az NRG-VILL Kft. az adatok kezelésére?


• az ajánlatkérő személyes adatainak kezelése szükséges az ajánlatkérés teljesítéséhez, a későbbiekben pedig a megrendelés, mint szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, ami a megrendelő és az NRG-VILL Kft. között jön létre [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

továbbá

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

az NRG-VILL Kft. lehetővé teszi, hogy az ügyfelei a www.generalnrg.hu webes felületen keresztül kérjenek ajánlatot, majd ezt követően (már nem a honlapon keresztül eljárva) adjanak le megrendelést. az NRG-VILL Kft. és az érintett között elektronikus úton jön létre kapcsolat, illetve megrendelés esetén szerződés. Ennek kereteit a törvény határozza meg. Így például kötelező a visszaigazolás az ajánlatkérésről, a megrendelésről, ezért az NRG-VILL Kft. köteles kezelni az e-mail címet.


2.2. Milyen adatokat kezelünk és miért szükségesek?

                                                           

ajánlatkérő neve

- ajánlatkérő, azonosítása

- ajánlat (későbbiekben) szerződés létrehozása

- az ajánlatkés elju ttatása

- későbbiekben a számla kiállitása

e nélkül a megrende]és nem teljesíthető

e-mail-cím (nem kötelező kivéve, ha online érkezik az ajánlatkérés és ezt követően a megrendelés, ebben az esetben ugyanis a kötelező visszaigazolás eljuttatása miatt elengedhetetlen [Ekertv. 6.§ (2))1)

ajánlattal  kacsolatos egyeztetéshez visszaigazolások: (ajánlatkérés visszaigazolásának megküldése nélkül a megredelés nem jön létre)

telefonszám

az ügyféllel való kapcsolatfolvételhe:z, az ajánlatta  kacsolatos egyeztetésekhez,. a megendelés  leadásahoz

szállítási cím

- ajánlatkérő, azonosltásához

- megrendelés megküldéséhez

számlázási cím

-számla kiállítása

ajánlatkérés    időpontja

-ajánlatkérés    nvivántartása

ajánlatkérés helye

-ajánlatkérés    nvivántartása

-termék/szolgáltatás  azonosító

-a]ánlatkérés    nvivántartása

termék/szolgáltatás megnevezése

-a]ánlatkérés  nvivántartása

az ajánlatkérésben (kisőbbi megrendelésben) foglalt termék, szolgáltatás fizetendő ellenértéke

-az ajánlatkérés (későbbi megrendelés) nyilvántartása, számlázása

termék/szolgaltatás mennyisege

-az ajánlatkérés (későbbi megrendelés) összegének     meghatározásához

fizetési mód

-a fizetési módtól függő további lépések megtételéhez

szállítási módja (házhozszáfütás  vagy személyes átvétel)

- az ajánlatkérés/megrendelés összegének  meghatározásához

- a szállítási módtól függő további

levelezések   megtételéhez

szolgáltatás esetén teljesítés helye

- az ajánlatkérés/megrendelés összegének  meghatározásához

- a  teljesítési módtól függő' további lépéesek megtétléhez


2.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

• az ajánlatkérés teljesítéséhez, Az adatokat az NRG-VILL Kft. az ajánlatkérés teljesítéséhez, azaz az ajánlat ajánlatkérőhöz történő eljuttatásához használja fel, amihez szükséges az ajánlatkérő személyének, teljesítés helyének, házhoz szállítás igénye esetén a szállítás címének az ismerete, ezért ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához fel kell vennünk.

• a megrendelés teljesítésére irányuló szerződés létrehozása, Az ajánlat elfogadása esetén a megrendelés eredményeként ugyanis az érintett és az NRG-VILL Kft. között szerződés jön létre, amihez a megrendelő személyt, mint az NRG-VILL Kft. szerződött ügyfelét meg kell határozni.

• szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, Az ajánlat elfogadása esetén a leadott megrendelés adatai határozzák meg, hogy milyen tartalommal jön létre a szerződés, kinek, mit kell az NRG-VILL Kft. részéről teljesíteni.

• a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, Az ajánlat elfogadása esetén a szerződésben a megrendelőnek és az NRG-VILL Kft.-nek is kötelezettségei vannak. A megrendelő köteles a díjat megfizetni, az NRG-VILL Kft. pedig köteles a megrendelt terméket eljuttatni, a szolgáltatást teljesíteni.

• az ajánlat elfogadása esetén a megrendelést követően a szerződésből származó díjak számlázása,

• az ajánlatkérés elfogadása esetén a megrendelésekből keletkező követelések érvényesítése céljából

• panaszkezelés, A szolgáltatás teljesítésének része az esetleges panaszok kezelése, így ebből a célból is kezeljük a 2.6. pontban meghatározottak szerint az adatokat.


2.4. Meddig kezeljük az adatokat?


Az NRG-VILL Kft. az ajánlatkérő adatait az ajánlatkérés leadását követő egy (1) hónapig kezeli, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.


2.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?


Az NRG-VILL Kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót.


2.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?


Az adatokat az NRG-VILL Kft.-nek azok a munkavállalói ismerhetik meg, akik az ajánlatkéréseket fogadják, nyilvántartják.

Amennyiben az ügyfél panasszal él, akkor adatait megismerhetik a panaszt kezelő munkatársaink is.

Az NRG-VILL Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti, amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen


3. Termék megrendelés, vásárlás


Az NRG-VILL Kft. egyik fő szolgáltatása a www.generalnrg.hu oldalon megtalálható termékek. A terméket vásárlók adatait a 2. pontban jelzetteken túl az NRG-VILL Kft. csak akkor kezeli, ha megrendelést adnak le az NRG-VILL Kft.-nek arra, hogy terméket juttasson el hozzájuk vagy helyszíni vásárlás esetén az ügyfél ÁFÁS számlaigényt jelez (minden egyéb esetben nyugta adási kötelezettség van). Az Adatkezelő székhelyén egy konkrét és ott elérhető termék megvásárlásakor, amennyiben a vásárló számlát nem kér, adatait nem vesszük fel.


3.1. Mi jogosítja fel az NRG-VILL Kft.-t az adatok kezelésére?


• a megrendelő személyes adatainak kezelése szükséges a termék megrendelés, mint szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, ami az ügyfél és az NRG-VILL Kft. között jön létre [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

továbbá

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény


NRG-VILL Kft. lehetővé teszi, hogy az ügyfelei a www.generalnrg.hu webes felületen keresztül kérjenek ajánlatot, majd ezt követően (már nem a honlapon keresztül eljárva) adjanak le megrendelést. Az NRG-VILL Kft.és az érintett között elektronikus úton jön létre kapcsolat, illetve megrendelés esetén szerződés. Ennek kereteit a törvény határozza meg. Így például kötelező a visszaigazolás az ajánlatkérésről, a megrendelésről, ezért az NRG-VILL Kft. köteles kezelni az e-mail címet.


• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [Számviteli tv.] ami jogi kötelezettséget teremt az adatok kezelésére [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

A megrendeléssel pontosan el kell számolnia az NRG-VILL Kft.-nek, ezért köteles az ezt igazoló dokumentumokat, adatokat megőrizni.


3.2. Milyen adatokat kezelünk?


ajánlatkérő neve

- ajánlatkérő, azonosítása

- ajánlat (későbbiekben) szerződés létrehozása

- az ajánlatkés elju ttatása

- későbbiekben a számla kiállitása

e nélkül a megrende]és nem teljesíthető

e-mail-cím (nem kötelező kivéve, ha online érkezik az ajánlatkérés és ezt követően a megrendelés, ebben az esetben ugyanis a kötelező visszaigazolás eljuttatása miatt elengedhetetlen [Ekertv. 6.§ (2))1)

ajánlattal  kacsolatos egyeztetéshez visszaigazolások: (ajánlatkérés visszaigazolásának megküldése nélkül a megredelés nem jön létre)

telefonszám

az ügyféllel való kapcsolatfolvételhe:z, az ajánlatta  kacsolatos egyeztetésekhez,. a megendelés  leadásahoz

szállítási cím

- ajánlatkérő, azonosltásához

- megrendelés megküldéséhez

számlázási cím

-számla kiállítása

ajánlatkérés    időpontja

-ajánlatkérés    nvivántartása

ajánlatkérés helye

-ajánlatkérés    nvivántartása

-termék/szolgáltatás  azonosító

-a]ánlatkérés    nvivántartása

termék/szolgáltatás megnevezése

-a]ánlatkérés  nvivántartása

az ajánlatkérésben (kisőbbi megrendelésben) foglalt termék, szolgáltatás fizetendő ellenértéke

-az ajánlatkérés (későbbi megrendelés) nyilvántartása, számlázása

termék/szolgaltatás mennyisege

-az ajánlatkérés (későbbi megrendelés) összegének     meghatározásához

fizetési mód

-a fizetési módtól függő további lépések megtételéhez

szállítási módja (házhozszáfütás  vagy személyes átvétel)

- az ajánlatkérés/megrendelés összegének  meghatározásához

- a szállítási módtól függő további

levelezések   megtételéhez

szolgáltatás esetén teljesítés helye

- az ajánlatkérés/megrendelés összegének  meghatározásához

- a  teljesítési módtól függő' további lépéesek megtétléhez


3.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?


• a megrendelés visszaigazolása

• a megrendelés teljesítéséhez, Az adatokat az NRG-VILL Kft. a megrendelés teljesítéséhez, azaz a megrendelt terméknek a címzetthez történő eljuttatásához használja fel, amihez szükséges a megrendelő személyének, a megrendelt termék megküldési címének az ismerete, ezért ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához fel kell vennünk.

• a megrendelés teljesítésére irányuló szerződés létrehozása, A megrendelés eredményeként ugyanis az érintett és az NRG-VILL Kft. között szerződés jön létre, amihez a megrendelő személyt, mint az NRG-VILL Kft. szerződött ügyfelét meg kell határozni.

• szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, A megrendelés adatai határozzák meg, hogy milyen tartalommal jön létre a szerződés, kinek, mit kell az NRG-VILL Kft. részéről teljesíteni.

• a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, A szerződésben a megrendelőnek és az NRG-VILL Kft.-nek is kötelezettségei vannak. A megrendelő köteles a díjat megfizetni, az NRG-VILL Kft. pedig köteles a megrendelt terméket eljuttatni, szolgáltatást teljesíteni.

• a megrendelést követően a szerződésből származó díjak beszedése, elszámolása számlázása,

• a megrendelésekből keletkező követelések érvényesítése céljából,

• panaszkezelés, A szolgáltatás teljesítésének része az esetleges panaszok kezelése, így ebből a célból is kezeljük a 3.6. pontban meghatározottak szerint az adatokat


3.4. Meddig kezeljük az adatokat?


Az NRG-VILL Kft.. a megrendelő adatait a megrendelés leadását követő öt (5) évig kezeli, mivel az NRG-VILL Kft. és az érintett között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.

Ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme (például bírósági eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor az NRG-VILL Kft. az adatot a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges ideig kezeli.

A megrendeléssel az NRG-VILL Kft.-nek el kell tudni számolnia, ezért a számviteli törvényben előírt 8 évig köteles emiatt őrizni a megrendelés adatait.


3.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?


A személyes adatok feldolgozását alapvetően az NRG-VILL Kft. látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint eljáró adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.


3.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?


Az adatokat az NRG-VILL Kft.-nek azok a munkavállalói ismerhetik meg, akik a megrendeléseket fogadják, nyilvántartják, a számviteli elszámolást végzik (számviteli munkatársak), az összeállított terméket csomagolják, részt vesznek a címzettnek történő eljuttatásban (kiszállítást végző munkatársak) és a szolgáltatás teljesítését ellenőrzik.

Amennyiben az ügyfél panasszal él, akkor adatait megismerhetik a panaszt kezelő munkatársaink is.

Az NRG-VILL Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti, amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen


4. Gépi földmunka megrendelés


Ennek a szolgáltatásnak a keretében az ügyfelek az NRG-VILL Kft.-nél gépi földmunka szolgáltatást rendelhetnek meg. A gépi földmunka szolgáltatást az NRG-VILL Kft Kft.-től független partner vállalkozás végzi, az NRG-VILL Kft. a szolgáltatás igénybevételéhez a partner vállalkozás hivatalos elérhetőségét (telefonszám) adja meg a megrendelőnek, a kapcsolatot a gépi földmunkát elvégző partner vállalkozás képviselőjével a megrendelő veszi fel, így kifejezetten e szolgáltatás keretében az NRG-VILL Kft. adatot nem kezel.


5. Az NRG-VILL Kft., mint házhozszállítást végző


Az NRG-VILL Kft. egyik alapvető szolgáltatása, hogy a megrendelt terméket a megrendelő kérése szerint eljuttassa a címzetthez (házhozszállítás).


5.1. Mi jogosítja fel az NRG-VILL Kft.-t az adatok kezelésére?


A házhozszállítással és a megrendelt termék címzettnek való átadásával kapcsolatos tevékenysége során az NRG-VILL Kft. az adatokat az alábbiak alapján jogosult kezelni:

• a megrendelő személyes adatainak kezelése szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, ami a megrendelő és az NRG-VILL Kft. között jön létre [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

• a címzettek és átvevők személyes adatainak kezelése pedig a megrendelő és az NRG-VILL Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ami abban nyilvánul meg, hogy e nélkül a szerződés teljesítése és igazolása nem lenne lehetséges a szállításra előírt jogszabályi feltételek szerint [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

a fuvarozási szerződésről rendelkezik továbbá

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:257-6:271. §§ (továbbiakban: Ptk.)

Az NRG-VILL Kft., mint házhozszállítást végző „fuvarozó” a hivatkozott törvény szabályai szerint kezeli a megrendelő és a címzett adatait, a termék fuvarozás során történő kezeléséhez szükséges információkat a szolgáltatás nyújtásához szükséges dokumentumokon.


5.2. Milyen adatokat kezelünk?


megrendelő és a címzett neve [Ptk. 6:257 .. §és 6:256.

megrendelő és a címzett címe [Ptk. 6:257 .. §és 6:258;. §

e-mail cím [Ptk.6:264. §és Ptk 6:265. §]

telefonszám [Ptk 6:264. § és Ptk 6:265 . §]

átvevő neve (házastars, egyenesagbeli  rokon, örökbefogadott,  mostoha- vagy nevelt gyermek, örökbefogadott vagy mostoha vagy nevelőszülő, testvér, élettárs, egyeneságibeli rokon házastársa, házastars  egyeneságbeli rokona vagy testvére, vagy a mostohatestvér házastársa)


-termék, ömlesztett termék ejuttatásához, az értesítésék eljuttatásához

-fuvarlevélen a feladás és a fogadás visszaigazolása miatt


átvéte heye  és időpontja [Ptk. 6:258. §]

átvevő áírása

átvevő olvasható neve

a címhelyen lévő ingatlan bérbeadója vagy a címzett szállásadója, ha az természetes személy bérbeadó , szállásadó, mint alkalmi átvevőjének e minőségét:

"szállásadó"

szervezet jogi képviseletre nem jogosult munkavállalójának, mint alkalmi átvevőjének e minőségét: "munkavállaló"

szomszéd, mint alkalmi átvevó e minőségét: 

"szomszéd"

nagykorú tanú e minőségének jelzése:

"tanú"

-a kézbesíthetetlenség oka [6:264.. §] miatt

-az átvevőnek történő átadás ill.az átvétel és az átvevő személyének igzolásához

-tájékoztatás a megrendelő rendelkezésének biztosítása érdekében

-átvétel jogcíme az átvevő jogosultságának rögzítése miatt

-az átvevő jogosultságának  rögzítése miatt

-helyettes,.., vagy alkalmi átvevő esetén a címzett és az átvevő közötti kapcsolatra vonatkozo adat

-az átvevő jogosultságának  rögzítése miatt


5.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?


Az adatokat tehát abból a célból kezeljük, hogy a megrendeléseket el tudjuk juttatni a címzettekhez a ránk kötelező szabályok betartásával.

Az adatok szükségesek ahhoz, hogy vissza tudjuk igazolni a megrendelőnek, hogy a kérésüknek megfelelően szállítottuk le a megrendelt terméket, valamint meg tudjunk bizonyosodni arról, hogy minden szabályszerűen történt. Ugyancsak fontos, hogy a panaszokat, kártérítés iránti igényeket megfelelően ki tudjuk vizsgálni, amire nem lenne lehetőség, ha termék átadásához szükséges adatokat nem kezelhetnénk


5.4. Meddig kezeljük az adatokat?


A személyes adatokat a megrendelés teljesítését, azaz a megrendelt termék átvevőnek átadását követő 5 évig kezeljük, tekintettel arra, hogy az NRG-VILL Kft. és az érintett között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.

Ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme (például bírósági eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor az NRG-VILL Kft. az adatot jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges ideig kezeli.


5.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?


Az NRG-VILL Kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót.


5.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?


Az NRG-VILL Kft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. Az adatokhoz az

NRG-VILL Kft.-nek azok a munkavállalói férhetnek hozzá, akik a megrendelések nyilvántartását, és a megrendeléssel érintett termék leválogatását és őrzését, továbbítását (kiszállítását), a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzését, valamint elszámolását végzik. Emellett hozzáférhetnek azok a munkavállalóink, akik a megrendeléssel kapcsolatos ügyfélpanaszok kezelését és a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzését látják el.

Az NRG-VILL Kft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. Az adatokhoz az NRG-VILL Kft.-nek azok a munkavállalói férhetnek hozzá, akik a megrendelések nyilvántartását, és a megrendeléssel érintett termék termék leválogatását és őrzését, továbbítását (kiszállítását), a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzését, valamint elszámolását végzik. Emellett hozzáférhetnek azok a munkavállalóink, akik a megrendeléssel kapcsolatos ügyfélpanaszok kezelését és a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzését látják el.


6. Banki és bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés


Az NRG-VILL Kft. lehetővé teszi, hogy az érintettek termék/szolgáltatás ellenértékét bankon keresztül történő átutalással vagy bankkártyával egyenlítsék ki. Az érintettek köre minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással vagy bankkártyával kíván fizetni.

Banki átutalás esetén az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

• Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.

• Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a 8.2. pontban ismertetett adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.

• Adatkezelő a banki átutalásokat, különösen a név, összeg, közlemény adatait ellenőrzi.

• A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja (pl. könyvelés).


6.1. Mi jogosítja fel az NRG-VILL Kft.-t az adatok kezelésére?


• az érintettek önkéntes hozzájárulása [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján]

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [Számviteli tv.] ami jogi kötelezettséget teremt az adatok kezelésére [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

A megrendeléssel pontosan el kell számolnia az NRG-VILL Kft.-nek, ezért köteles az ezt igazoló dokumentumokat, adatokat megőrizni.


6.2. Milyen adatokat kezelünk?


bankszámla száma, közlemény, összeg, számlabirtokos neve

-azonosítás pénzügyi tranzakdóhoz


6.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?


Az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.


6.4. Meddig kezeljük az adatokat?


Az adatkezelés az azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az NRG-VILL Kft. a megrendelő adatait a megrendelés leadását követő öt (5) évig kezeli, mivel az NRG-VILL Kft. és az érintett között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.


Ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme (például bírósági eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor az NRG-VILL Kft. az adatot a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges ideig kezeli.

A megrendeléssel az NRG-VILL Kft.-nek el kell tudni számolnia, ezért a számviteli törvényben előírt 8 évig köteles emiatt őrizni a megrendelés adatait.


6.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?


A személyes adatok feldolgozását alapvetően az NRG-VILL Kft. látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint eljáró adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Az NRG-VILL Kft. a terminál működtetéséhez az Takarékbank Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.; Cégjegyzékszám: 01-10-140275) kártyaelfogadói szolgáltatásait veszi igénybe.


6.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?


A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében az NRG-VILL Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a fenti adatok kizárólag azoknak a Munkatársaknak jusson tudomására, akinek az a

feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkeznek.


A bemutatott adatkezelés adatait az NRG-VILL Kft. elkülönített adatbázisokban tárolja és kezeli. Az adatok védelme és biztonsága érdekében nincs(enek) olyan személy(ek), akik valamennyi adathoz hozzáféréssel rendelkeznek. Az egyes adatbázisokban tárolt adatokhoz kizárólag azok a kijelölt munkavállalók (ügyvezető) férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladata


Az NRG-VILL Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.


7. Kamerás adatkezelés


Az NRG-VILL Kft. is üzemeltet kamerákat az ingatlanjai területén. Az egyes kamerákról a tájékoztatások helyben, a kamerák működési helyén érhetők el. Itt csak azokat az általános szabályokat foglaljuk össze, amelyek szerint az NRG-VILL Kft. a kameráit üzemelteti.


7.1. Mi jogosítja fel az NRG-VILL Kft.-t az adatok kezelésére?


• A kamerás megfigyelés során a személyes adatok kezelése az NRG-VILL Kft. -nek azon a jogilag és társadalmilag is elismert jogos érdekén alapul, hogy megóvja az épületekben tartózkodó személyek vagyonát, az NRG-VILL Kft. vagyonát és az általa kezelt és rá bízott adatokat, értékeket, amihez szükséges az, hogy az épületben zajló folyamatokat képrögzítő berendezés útján megfigyelje. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján]

A kamerák alkalmazása során az NRG-VILL Kft. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Vagyonvédelmi tv.) 30-31. § rendelkezései szerint jár el


7.2. Milyen adatokat kezelünk?


Az érintett képmását és magatartását, mint adat az érintett személyeknek és az NRG-VILL Kft. által üzemeltetett vagy használt épületekbe behozott és ott lévő vagyonnak a védelme miatt.


7.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?


Az NRG-VILL Kft. azért kezeli a kamerák felvételeit, hogy a bűncselekmények elkövetését megakadályozza, megvédje az NRG-VILL Kft. területére bejövők és ott dolgozók életét, vagyontárgyait, valamint az NRG-VILL Kft. vagyonát, továbbá hogy az ezeket veszélyeztető esetleges bűncselekmények felderíthetőek legyenek.


7.4. Meddig kezeljük az adatokat?


Az NRG-VILL Kft. a képfelvételek kezelésénél is betartja a már hivatkozott Vagyonvédelmi törvény 31. §-ban foglalt határidőket. Ha olyan helyen működtetünk kamerát, ahol pénzkezelést végzünk, a felvételeket legfeljebb 30 napig tároljuk. Minden más esetben 3 munkanapig őrizzük meg a felvételeket, azt követőn töröljük.


7.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?


Az NRG-VILL Kft. a kamerák működtetéséhez nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a kamerákat saját maga üzemelteti.


7.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?


A kamera felvételekhez csak indokolt esetben és kizárólag az ügyvezető férhet hozzá.

A rögzített képfelvételt törvény felhatalmazása alapján a bíróság vagy hatóság valamint az is megismerheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti.

Az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamera által rögzített felvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti a tárolásra az adatok őrzésének idején belül a jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az NRG-VILL Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje. (megsemmisítés mellőzése)


Az NRG-VILL Kft. kizárólag bíróság vagy más hatóság megkeresésére a megkereső bíróságnak vagy hatóságnak adja ki. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt az NRG-VILL Kft. törli vagy megsemmisíti kivéve, ha a tárolásra a jelen tájékoztatóban jelzett határidő még nem járt le.


8. Helymeghatározó berendezéssel összefüggő adatkezelés


Az NRG-VILL Kft. a tulajdonában álló, kiszállítást végző gépjárműveinek munkaidőben történő használatát helyzet-meghatározó berendezéssel (GPS készülékkel) ellenőrzi. Az ellenőrzés a gépjármű rendszáma alapján történik, a gépjármű pozíciója és az időpont kerül rögzítésre. A helyzet-meghatározó berendezést az NRG-VILL Kft. nem használja a munkavállaló folyamatos megfigyelésének eszközeként, illetőleg munkaidőn kívüli hollétének ellenőrzésére. Az NRG-VILL Kft. ügyel arra, hogy a helyzet-meghatározó használatával csak és kizárólag a szükségesség és arányosság követelményének megfelelő jogkorlátozás eredményezhető, és csak azoknál, akiknél az ellenőrzés a munkakörből akadóan valóban szükséges, és az ezzel járó korlátozás más, enyhébb jogkorlátozást eredményező módon nem valósítható meg. Az érintettek az NRG-VILL Kft. kiszállítást végző munkavállalói. Az érintett munkavállalók a GPS nyomkövető eszköz által szolgáltatott adatok kezeléséről a szükséges tájékoztatást megkapják, itt csak azokat az általános szabályokat foglaljuk össze, amelyek szerint az NRG-VILL Kft. a GPS eszközöket üzemelteti.


8.1. Mi jogosítja fel az NRG-VILL Kft.-t az adatok kezelésére?


• A helyzet-meghatározó berendezés (GPS készülék) alkalmazása során a személyes adatok kezelése az NRG-VILL Kft.-nek azon a jogilag és társadalmilag is elismert jogos érdekén alapul, hogy megóvja az NRG-VILL Kft. vagyonát és az általa kezelt és rá bízott adatokat, értékeket, amihez szükséges az, hogy a tulajdonában álló, kiszállítást végző gépjárműveket helyzet-meghatározó berendezés útján megfigyelje. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján]


8.2. Milyen adatokat kezelünk?


érintett pozíciója és az időpont


-az érintett személyeknek és az NRG-VILL Kft. vagyonának, jogszerű üzleti érdekeinek a védelme miatt.


8.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?


Az NRG-VILL Kft. a GPS nyomkövető rendszert a jármű helymeghatározására, logisztikai célból alkalmazza, az kizárólag a jármű helyzetének a meghatározására szolgál (nem pedig a munkavállaló követésére). Az NRG-VILL Kft. azért kezeli az adatokat, hogy a bűncselekmények elkövetését megakadályozza, megvédje az NRG-VILL Kft.dolgozóinak életét, vagyontárgyait, valamint az NRG-VILL Kft. vagyonát, jogszerű üzleti érdekeit, továbbá hogy az ezeket veszélyeztető esetleges bűncselekmények felderíthetőek legyenek. A célhoz kötöttség elvének megfelelően a GPS műholdas nyomkövető rendszer csak a munkaidő alatt továbbít adatokat a munkavállalóról, munkaidőn kívüli időszakban ilyen jellegű személyes adatot az NRG-VILL Kft. nem kezel.


8.4. Meddig kezeljük az adatokat?


Az NRG-VILL Kft. az adatkezelést a cél megvalósulásához szükséges ideig végzi, az adatokat a hatályos jogszabályokban előírt időpontig tárolja.


8.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?


Az NRG-VILL Kft a GPS nyomkövető rendszer alkalmazása során nem vesz igénybe adatfeldolgozót, azokat saját maga üzemelteti.


8.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?


Az adatokhoz csak indokolt esetben és kizárólag az ügyvezető férhet hozzá.

Az adatokat törvény felhatalmazása alapján a bíróság vagy hatóság valamint az is megismerheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a rögzítés érinti.


Az NRG-VILL Kft. az adatokat kizárólag bíróság vagy más hatóság megkeresésére a megkereső bíróságnak vagy hatóságnak adja ki. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített adatokat az NRG-VILL Kft. törli vagy megsemmisíti kivéve, ha a tárolásra a jelen tájékoztatóban jelzett határidő még nem járt le.


9. Közösségi oldalon történő jelenlét és marketing


Az NRG-VILL Kft.-nek olyan adatkezelése is van, aminek a célja, hogy az érintetteknek figyelemfelkeltő ajánlásokat juttasson el, ügyfeleinek körét bővítse. Az NRG-VILL Kft. ezért elérhető a Facebook közösségi portálon. Az érintettek köre azon természetes személyek, akik az NRG-VILL Kft. közösségi oldalát, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.


Az NRG-VILL Kft. az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az NRG-VILL Kft.


Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.


Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétehet a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.


Az érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.


9.1. Melyik adatkezelések tartoznak ide és mi a céljuk?


Facebook

- a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő

meosztása, publikálása, marketinje,


9.2. Mi jogosítja fel az NRG-VILL Kft.-t az adatok kezelésére?


Mindegyik adatkezelés tekintetében

• az érintettek önkéntes hozzájárulása [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján] A Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedvelésével. Például a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

Az adatok kezelése során az NRG-VILL Kft. figyelembe veszi


• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §,

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §

• a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit.


9.3. Mely adatokat kezelünk?


Adatkezelés

Adatok

Facebook

- érintett publikus neve azonosítás

- publkus fotója azonosítás

- publkus e-mail címe kapcsolattartás

- érintett közösségi oldalon keresztül kapcsolattartás, válaszadás alapja

- küldött üzenete

- érintett általi értékelés, vagy más minőségjavítás vagy egyébművelet

- művelet eredménye célja9.4. Meddig kezeljük az adatokat?


Facebook 

hozzájárulás visszavonásáig  (az érintett   kérésére)


Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


9.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?


A személyes adatok feldolgozását alapvetően az NRG-VILL Kft. látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint eljáró adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.


9.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?


A bemutatott adatkezelések adatait az NRG-VILL Kft.elkülönített adatbázisokban tárolja és kezeli. Az adatok védelme és biztonsága érdekében nincs(enek) olyan személy(ek), akik valamennyi adathoz hozzáféréssel rendelkeznek. Az egyes adatbázisokban tárolt adatokhoz kizárólag azok a kijelölt munkavállalók (ügyvezető) férhetnek hozzá, akiknek feladata az adatoknak az elemzése a kiküldendő reklám célcsoportjának meghatározásához.

Az NRG-VILL Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.


10. Állásra jelentkezés


Az NRG-VILL Kft. a hozzá munkavégzésre jelentkező pályázók adatait álláshirdetései során vagy hirdetés hiányában akkor, ha éppen aktuálisan van betölthető, felajánlható álláshely, az ebben a pontban összefoglaltak szerint kezeli.


10.1. Mi jogosítja fel az NRG-VILL Kft.-t az adatok kezelésére?


NRG-VILL Kft.. az adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy azokat az álláslehetőségek iránt érdeklődő maga juttatja el az NRG-VILL Kft.-nek. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]


10.2. Milyen adatokat kezelünk?


Név, értesítési cím, telefonszá, e-mail cím, valamint a jelentkezésben (önéletrajz, motivációs levél) közölt adatok, illetve a csatolt dokumentációk, igazolások, tanusítványok, bizonyítványok adatai

-a betölthető álláshely alapján a pályázó kiválasztásához, alkalmasságának vizsgálatához ellenörzéséhez és a kapcsolattartáshoz


Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy ha kérik megváltozott munkaképességük figyelembe vételét az álláskeresés és a betölthető munkakörben való foglalkoztatás során és ehhez beküldik a szakértő szerv által kiállított szakvélemény másolatát, akkor abból az azonosító adatokon és munkaképesség változásának, egészségi állapotnak, egészségkárosodásnak a mértékén, és a fogyatékosság tényén kívül minden adatot – így az egészségkárosodás jellegére, orvosi kezelésekre, betegségekre vonatkozó adatokat – szíveskedjenek törölni.


10.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?


Az adatokat az NRG-VILL Kft. azért kezeli, hogy a megüresedő álláshelyeire ki tudja választani azokat az alkalmas jelölteket, akik maguk is az NRG-VILL Kft.-nél szeretnének elhelyezkedni.


10.4. Meddig kezeljük az adatokat?


Az álláshirdetéshez vagy hirdetés hiányában is éppen aktuálisan betölthető, felajánlható álláshelyre kiválasztáshoz az adatokat az NRG-VILL Kft. a kiválasztási eljárás végéig kezeli, azaz addig, amíg az álláshelyet be nem tölti vagy meg nem születik az a döntés, hogy az álláshely betöltésére az eljárást alkalmas jelentkező hiányában lezárja.


Természetesen az érintett ezen határidőt megelőzően is visszavonhatja a jelentkezését (hozzájárulását az adatai kezeléséhez), ebben az esetben az NRG-VILL Kft. az adatokat a hozzájárulás visszavonását követően törli, a beküldött dokumentumokat megsemmisíti vagy visszaküldi a jelentkezőnek.


A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását írásban a 7100 Szekszárd, Luther tér 5. fszt. 4.. postacímen, vagy a hello@generalnrg.hu e-mail-címen kérheti.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


10.5. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?


Az NRG-VILL Kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót.


10.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?


Az adatokat az NRG-VILL Kft.-nél a munkaerő toborzását és kiválasztását végző munkavállalók, az érintettnek a betöltendő állásra történő felvételéről döntő leendő vezető (munkáltatói jogkörgyakorló) ismerheti meg. Az adatokat az NRG-VILL Kft. nem továbbítja más szervezetnek vagy személynek.


11. Az NRG-VILL Kft. iratkezelése


A papíralapú adatokat tartalmazó iratok őrzésére, tárolására, megsemmisítésére vonatkozóan az NRG-VILL Kft. a jelen Adatkezelési tájékoztatónak és a belső Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően jár el.


A papíralapú adatokat tartalmazó iratokhoz azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek a papír alapú iratok kezelése, továbbítása, iktatása munkaköri kötelezettsége.

Az NRG-VILL Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.


12. Adatbiztonság


Az NRG-VILL Kft. megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


12.1. Szervezési intézkedések


Az NRG-VILL Kft. az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az NRG-VILL Kft. informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Az informatikai rendszereink üzemeltetése – így különösen az incidenskezelés, változáskezelés – és fejlesztése során a nemzetközileg elfogadott módszerek, ajánlások (például ITIL) figyelembe vételével járunk el.


A belső működését az NRG-VILL Kft. belső szabályozások útján is szervezi.

Az NRG-VILL Kft. minden munkavállalója a munkaviszonyának létesítésekor írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzése során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint köteles eljárni.

Követelmény, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratok ne maradjanak a munkavégzés után az asztalokon, azokat a munkavállalók zárják el a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében. (ún.: tiszta asztal politika)


12.2. Technikai intézkedések


Az NRG-VILL Kft. az általa üzemeltetett vagy használt területet, épületet, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védi (pl.: riasztó, kamerák, rácsok, tűzvédelmi rendszerek stb.).

Az NRG-VILL Kft. az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével –saját eszközökön adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az NRG-VILL Kft. elhatároltan, zárt teremben tárolja.


Az NRG-VILL Kft. többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el.


Az adatokat az NRG-VILL Kft. redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.


Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól.


Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.


A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.


Az NRG-VILL Kft. a papíralapon kezelt adatokat is az előírt adatvédelmi követelményeknek megfelelően semmisíti meg az őrzési idő lejártával. A megsemmisítést az NRG-VILL Kft. adatfeldolgozói daráló géppel szigorú biztonsági követelmények mellett végzik, amit az NRG-VILL Kft. rendszeresen visszaellenőriz.


13. Milyen jogaim vannak az adataimmal kapcsolatban? (érintetti jogok)


Az érintett jogai:

• hozzájárulás visszavonása

• hozzáférés (tájékoztatás) kérése

• az adat helyesbítésének kérése

• az adat törlésének kérése

• az adatkezelés korlátozásának kérése

• tiltakozás az adatkezelés ellen

• automatizált döntéshozatal esetében emberi beavatkozás kérése

• adatok hordozhatóságának kérése


13.1. Hozzájárulás visszavonása


Amikor az NRG-VILL Kft. a személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján kezeli, akkor az érintettnek bármikor korlátozás nélkül joga van a hozzájárulását visszavonni.

Ezzel az érintett kifejezi, hogy már nem kívánja azt, hogy adatait az NRG-VILL Kft. kezelje. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásának következményeként az NRG-VILL Kft. a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van

• olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez,

• jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy

• az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy

• az NRG-VILL Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.


13.2. Hozzáférés (tájékoztatás) kérése:


Az érintettek bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy az NRG-VILL Kft. kezeli-e az adataikat, és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak.

Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást:

• milyen adataikat kezeli az NRG-VILL Kft.,

• azokat honnan szerezte (adatok forrása),

• milyen célból kezeli az NRG-VILL Kft. az adataikat (az adatkezelés céljáról),

• mi jogosítja fel az NRG-VILL Kft.-t az adatok kezelésére (jogalapjáról),

• mikortól és meddig kezeli az NRG-VILL Kft. az adataikat (időtartamáról),

• vesz-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót az NRG-VILL Kft.,

• ha vesz igénybe adatfeldolgozót, akkor

• kit (az adatfeldolgozó nevéről),

• mi a címe (az adatfeldolgozó címéről),

• mit csinál az adatokkal (az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről),

• továbbította-e az NRG-VILL Kft. bárkinek az adatait, és ha igen, kinek továbbította (adattovábbítás címzettjéről)

• milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatban

• ha úgy kezeli az NRG-VILL Kft. az érintettek adatait, hogy az adataik alapján az érintettekre emberi beavatkozás nélkül keletkezik valamely következmény, születik valami döntés, akkor ennek tényéről, módjáról és az érintettekre vonatkozó hatásairól

• ha az érintettek adatait EGT (Európai Unió tagállami és Norvégia, Lichtenstein, Izland) tagállamokon kívülre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítjaz NRG-VILL Kft., akkor arról, hogy mi biztosítja a megfelelő adatkezelést ezekben az esetekben.

Egyes esetekben – például bűncselekmények megelőzése, vagy nemzetbiztonsági érdekek miatt – törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást az NRG-VILL Kft.-nek meg kell tagadnia.


13.3. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése


Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli az NRG-VILL Kft. akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését. Például ha az ügyfél új telefonszámát, vagy levelezési címét szeretné megadni, akkor kérheti, hogy a régit az NRG-VILL Kft. módosítsa.


A módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ő kérheti az adat módosítását. Az NRG-VILL Kft. csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.


Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az NRG-VILL Kft. az adatot nem helyesbíti, hanem korlátozza mindaddig, amíg ellenőrzésre kerül az adat pontossága.


13.4. Az adat törlésének kérése


Az érintett kérheti adatainak törlését. Az NRG-VILL Kft. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a törlési kérelmet a hozzájárulás visszavonásának tekinti és a személyes adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van

• olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez,

• jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy

• az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy

• az NRG-VILL Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében azonban mindenképpen sor kerül az adatok törlésére, ha gyermekeknek kínált online szolgáltatással kapcsolatban végezné a gyermekek adatainak gyűjtését az NRG-VILL Kft. Ilyen szolgáltatást azonban az NRG-VILL Kft. nem nyújt.

Ha az érintett az adatainak a törlését olyan adatkezelésnél kérte, amire az NRG-VILL Kft. vagy harmadik fél jogos érdeke alapján kerül sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont], akkor az NRG-VILL Kft. ezt a törlési kérést az adatkezeléssel szembeni tiltakozásnak tekinti. A tiltakozás megalapozottsága esetén (nincs olyan ok, ami miatt az adatot muszáj kezelni) az NRG-VILL Kft. az adatot törli.


Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőzően az érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a törlési kéréstől függetlenül az NRG-VILL Kft. az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség.

Egyéb esetekben az NRG-VILL Kft. az adatokat akkor törli, ha azok kezelésének jogellenessége kerül megállapításra vagy magyar, vagy uniós jogi kötelezettség írja elő az adatok törlését.

Olyan adatnak a törlését az NRG-VILL Kft. nem végezheti el, aminek a kezelésére az NRG-VILL Kft. jogi kötelezettség miatt köteles. Ugyancsak meg kell tartani azokat az adatokat, amik jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.


13.5. Az adatkezelés korlátozásának kérése


Az érintett kérheti, hogy az NRG-VILL Kft. korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben az érintett adatait az NRG-VILL Kft. nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozza az NRG-VILL Kft., ha az érintett

• vitatja, hogy az NRG-VILL Kft. által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett adatai pontosságát,

• ellenzi, hogy adatait az NRG-VILL Kft. törölje, és kéri azok megőrzését

• igényli, hogy adatait K&S Home Invest Kft. megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni (például pert szeretne indítani)

• tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az érintett tiltakozása megalapozott-e.

Az NRG-VILL Kft. az érintettet a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


13.6. Tiltakozás az adatkezelés ellen


Az érintett tiltakozhat is a rá vonatkozó adatkezelés ellen. Ha ez a tiltakozás megalapozott, azaz nincs kényszerítő erejű jogos okok az adatok kezelésére, akkor az adatkezelést az NRG-VILL Kft. megszünteti, az adatokat pedig törli.

Az érintett akkor tiltakozhat, ha az adatkezelésre az NRG-VILL Kft. vagy harmadik fél jogos érdeke alapján kerül sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

Sok esetben – például amikor az NRG-VILL Kft. az érintett önkéntes hozzájárulásával vette fel az adatot – az érintettek tiltakozása valójában az adataik törlése iránti kérelmük, csak tiltakozásként fejezik ki.


Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőzően az érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a tiltakozástól függetlenül az NRG-VILL Kft. az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség.

Olyan adatnak a törlését az NRG-VILL Kft. nem végezheti el, aminek a kezelésére az NRG-VILL Kft. jogi kötelezettség miatt köteles, vagy ami jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.


13.7. Automatizált döntéshozatal esetében emberi beavatkozás kérése


Az automatizált döntéshozatallal megvalósuló adatkezelés azt jelenti, hogy a megadott adatok alapján egy automatizmus eredményt hoz létre az érintettre és nincs olyan része a folyamatnak, ahol egy az embernek szerepe lenne abban, hogy mi fog az érintettel történni az adati alapján. Például adatai alapján automatikusan kiértékelik az álláspályázatát, és ha nem felel meg az előre meghatározott szempontoknak, akkor az automatikusan kap egy elutasító üzenetet.

Ilyen adatkezelések esetében az érintett kérheti, hogy egy ember vizsgálja felül a döntést akkor, amikor

• a hozzájárulása alapján kerül sor ilyen automatizált döntéshozatalra vagy akkor,

• erre valamely szerződésnek a vele való megkötéséhez vagy az azt megelőző lépések megtételéhez (pl. szerződéskötési kérelem elbírálásához) van szükséges.

Amennyiben jogszabály írja elő az automatizált döntéshozatallal megvalósuló adatkezelést, akkor nem kérhető emberi beavatkozás.


13.8. Az adatok hordozhatóságának kérése


Az érintett kérheti, hogy az általaz NRG-VILL Kft.-nek megadott informatikai rendszerben kezelt adatait az NRG-VILL Kft. kiadja számára elektronikus formátumban úgy, hogy azt másik adatkezelőnek átadhassa.

Az adatok hordozását az érintett olyan adatkezelés esetében kérheti, ami a hozzájárulásán alapul [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont], vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont].


A kérelemre az adatokat az NRG-VILL Kft. .xml, vagy .csv. formátumban adja ki az adatkezelő rendszer funkcionalitásától függően.

Amennyiben az érintett azt kéri, hogy egy másik adatkezelőnek az NRG-VILL Kft. közvetlenül továbbítsa az adatait, akkor az NRG-VILL Kft. megvizsgálja, hogy rendelkezik-olyan megfelelő adatkapcsolattal, ami az adatok biztonságos és jogszerű átadását lehetővé teszi, és ha igen, akkor az adatokat közvetlenül adja át.


13.9. Hol érhetem el az NRG-VILL Kft.-t, ha a jogaimmal szeretnék élni.


A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:

• levélben: 7100 Szekszárd, Luther tér fszt.4.

• e-mail-ben: a hello@generalnrg.hu e-mail-címen

• telefonon: a 06 (30) 403 3033 számokon,

• személyesen: a 7100 Szekszárd, Luther tér 5. fszt. 4.. szám alatt.


Az NRG-VILL Kft. az érintett a kérelmére a válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül adja meg. Ha a kérelem nagyon összetett vagy nagyszámú kérelem kerül benyújtásra, akkor az NRG-VILL Kft. jogosult meghosszabbítani 2 hónappal ezt a határidőt, de erről az érintettet 1 hónapon belül értesíteni fogjuk.

Ha valamely okból nem tudjuk az érintett kérelmét teljesíteni, akkor ennek okairól is fogjuk az érintettet tájékoztatni a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megalapozatlan vagy ugyanazokra az adatokra vonatkozóan rendszeresen ismétlődő, túlzó kérelmeik esetén a teljesítés díját felszámíthatjuk vagy megtagadjuk a kérelmet.


Az NRG-VILL Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben törlési, helyesbítési vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelmükben jelzik, hogy az NRG-VILL Kft. tájékoztassa Őket azokról, akik az adataikat feldolgozták, vagy akiknek azok továbbításra kerültek, akkor az NRG-VILL Kft. e személyekről is tájékoztatja az érintetteket a kérelmük teljesítésére vonatkozó válaszában.


14. Hova fordulhatok jogaim védelmében?


Ha sérelmesnek véli azt, ahogy az NRG-VILL Kft. a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az NRG-VILL Kft.-t keresse meg panaszával. A panaszát minden esetben megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy kezeljük azt.


Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az NRG-VILL Kft. kezeli az adatait, vagy nem kíván panaszt tenni, hanem közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.