Title
I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. Click Preview to see my content. To update me, go to the Data Manager.

<h3 class="font_3">ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT&nbsp;</h3>
<p class="font_8">Az&nbsp; érintésvédelmi&nbsp; szabványossági&nbsp; felülvizsgálatnak a&nbsp; tevékenység&nbsp; közben,&nbsp; az<em><strong>&nbsp; érintésből származó&nbsp; balesetek&nbsp; elkerülése</strong></em>&nbsp; végett,&nbsp; a&nbsp; <em><strong>feltárt&nbsp; hibák&nbsp; javítására&nbsp; kell</strong></em>,&nbsp; hogy&nbsp; irányuljon.&nbsp; A felülvizsgálat nem javítás, hanem&nbsp; estleges baleset elkerülést&nbsp; megelőző&nbsp; műszeres ellenőrzés, érintésvédelmi&nbsp; hibák&nbsp; feltárása.</p>
<p class="font_8">Ez&nbsp; nem&nbsp; egy&nbsp; hatósági &nbsp; ellenőrzés,&nbsp; hanem&nbsp;<em><strong> Önellenőrzés, mindenkinek&nbsp; a&nbsp; saját&nbsp; érdeke</strong></em>&nbsp; hogy&nbsp; az&nbsp; általa&nbsp; üzemeltet ett&nbsp; <em><strong>elektromos&nbsp; berendezések biztonságosan használhatók legyenek</strong></em>.</p>
<p class="font_8"><em><strong>Ne keljen azon &nbsp;aggódnia senkinek, hogy a környezete ahol&nbsp; nap,&nbsp; mint&nbsp; nap&nbsp; tevékenykedik,&nbsp; egyszer&nbsp; csak&nbsp; élet veszélyessé&nbsp; válik</strong></em>.&nbsp; Az&nbsp; érintésvédelmi szabványossági&nbsp;&nbsp; felülvizsgálat&nbsp;&nbsp; tehát&nbsp;&nbsp; önellenőrzés,&nbsp;&nbsp; az&nbsp;&nbsp;<em><strong> üzemeltető&nbsp;&nbsp; kötelezettsége&nbsp;&nbsp; a jogszabályban előírt gyakorisággal elvégezni, vagy elvégeztetni.</strong></em></p>
<p class="font_8">Az érintésvédelmi felülvizsgálatnak azt kell&nbsp; megáll apítani, hogy az érintésvédelem jól&nbsp; meg van szerelve, megfelelően működik, a hibák megállapítása és hogyan kell azokat kijavítani. Megállapítja&nbsp; van&nbsp; e-&nbsp; olyan&nbsp; <em><strong>veszély&nbsp; amit&nbsp; további&nbsp; intézkedéssel,&nbsp; védelmi&nbsp; berendezések beszerelésével&nbsp; csökkenteni&nbsp; lehet</strong></em>.</p>
<p class="font_8">Az&nbsp; időszakos&nbsp; érintésvédelmi&nbsp; felülvizsgálat&nbsp; alkalmával&nbsp; a környezeti&nbsp; hatások,&nbsp; <em><strong>érintésvédelmi&nbsp; berendezésekre&nbsp; káros&nbsp; korai&nbsp; öregedést&nbsp; lehet&nbsp; kiszűrni,&nbsp; és javaslatot&nbsp; tenni&nbsp; ezeknek&nbsp; a&nbsp; korai&nbsp; meghibásodásoknak az&nbsp; elkerülésére</strong></em>.</p>
<p class="font_8">Az&nbsp; <em><strong>érintésvédelmi felülvizsgálat&nbsp; nem&nbsp; adhat&nbsp; felmentést&nbsp; a&nbsp; kötelező&nbsp; szabályok&nbsp; betartása&nbsp; alól</strong></em>,&nbsp; nem&nbsp; írhat&nbsp; elő&nbsp; a jogszabályban&nbsp; előírtnál&nbsp; sűrűbb&nbsp; ellenőrzést,&nbsp; csak&nbsp; javaslatot&nbsp; tehet&nbsp; a&nbsp; hiányosságok&nbsp; kijavítása azonnal, sürgősen mihelyt lehet, a következő karbantartáskor, vagy elegendő a hiba kijavítása esetleges felújítás alkalmával elhárítani.</p>
<p class="font_8"><em><strong>Az érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzését a 10/2016.(IV.5.) NGM rendelet írja elő</strong></em>. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot <em><strong>minden esetben el kell végezni új berendezés, vagy villamos kivitelezés létesítésekor, bővítésekor, átalakításakor a munka befejezése után, még&nbsp; a&nbsp; használatba&nbsp; vétel&nbsp; előtt</strong></em>.</p>
<p class="font_8">Ezen&nbsp; kívül&nbsp;<em><strong> üzembe&nbsp; helyezés&nbsp; után&nbsp; a&nbsp; rendeletben&nbsp; előírt rendszerességgel&nbsp; időszakos&nbsp; Érintésvédelmi&nbsp; szabványossági&nbsp; felülvizsgálat&nbsp; elvégzése&nbsp; is szükséges</strong></em>.</p>
<h3 class="font_3">ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT GYAKORISÁGA:</h3>
<p class="font_8">Bármely&nbsp; berendezésnél&nbsp; így&nbsp; a&nbsp; <em><strong>villamos&nbsp; berendezéseknél&nbsp; sem&nbsp; létezik&nbsp; teljes&nbsp; biztonság</strong></em>. Bármilyen&nbsp; biztonsági&nbsp; szint&nbsp; több&nbsp; költséggel&nbsp; tovább&nbsp; növelhető.&nbsp; <em><strong>Minél&nbsp; nagyobb&nbsp; a&nbsp; biztonsági szint annál kevésbé valószínű egy súlyos baleset.</strong></em></p>
<p class="font_8"><em><strong>A &nbsp;teljes 100 %-s biztonság még akkor sem érhető el,&nbsp; mivel a&nbsp; készülékek&nbsp; is&nbsp; használódnak öregednek</strong></em>,&nbsp; biztonsági szintjük romlik. Ezért kell,&nbsp; legalább&nbsp; a&nbsp; <em><strong>jogszabályban&nbsp; előírt&nbsp; időszakonként &nbsp; elvégeztetni&nbsp; az&nbsp; érintésvédelmi felülvizsgálatot</strong></em>.</p>
<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">6 év: Kommunális és lakóépületekben</p></li>
<li><p class="font_8">3 év: Minden más épület villamos berendezésein</p></li>
<li><p class="font_8">1 év: üzemközben áthelyezhető hordozható villamos k isgépeken, elektromos kéziszerszámokon, hosszabbítókon.</p></li>
<li><p class="font_8">Havonta: Áramvédő kapcsolón, megtekintéssel és a pr óbagomb megnyomásával.</p></li>
</ul>
<h3 class="font_3">KINEK ÉS HOL KELL ELVÉGEZTETNI AZ ÉRINTÉSVÉDELMI FEL ÜLVIZSGÁLATOT:</h3>
<p class="font_8"><em><strong>Minden vállalkozásnak, cégeknek, intézménynek kötelező.</strong></em> <em><strong>Munkavédelmi ellenőrzés alkalmával kell megmutatni az érintésvédelmi felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet. Lehet telephely, iroda, oktatási intézmény, üzemcsarnok, műhely épület, üzlet, bolt, társasház, kollégium, szinte mindenhol ahol elektromos berendezés található kötelező elvégeztetni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot.</strong></em></p>
<p class="font_8"><em><strong>Nem csak új épület átadásakor és a rendszeresen elő írt időszakonként, de minden átalakítás, bővítés, már milyen javítás után, amikor megbontották a villamos berendezést, vagy új gépet üzemeltek be, el kell végezni az érintésvédelmi felülvizsgálatot.</strong></em></p>
<h3 class="font_3">ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT CÉLJA:</h3>
<p class="font_8">A vizsgálat célja az hogy <em><strong>kiszűrje és megelőzze a villamos berendezések érintéséből származó áramütéses baleseteket</strong></em>, felhívja a figyelmet, milyen biztonsági intézkedések szükségesek, hogy a villamos berendezések kezelése még biztonság osabb legyen.</p>
<p class="font_8"><em><strong>Az áramütéses baleset általában úgy következik be, hogy a villamos berendezés külső burkolatának érintésekor ér minket az áramütés.</strong></em> Ez a test, vagy burkolat üzemszerűen feszültségmentes, csak meghibásodás, testzárlat következtében kerül feszültség alá.</p>
<p class="font_8">Az&nbsp; felülvizsgálat&nbsp; az&nbsp; érintésvédelmi&nbsp; hibák&nbsp; feltárása &nbsp; miatt&nbsp; szükséges&nbsp; ellenőrzés.&nbsp; <em><strong>Az érintésvédelmi&nbsp; szabványossági&nbsp; felülvizsgálat&nbsp; az&nbsp; vizuális&nbsp; ellenőrzés,&nbsp; és&nbsp; részletes&nbsp; műszeres mérésből, és a mérési eredmények alapos kiértékelés éből áll.</strong></em></p>