Title
I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. Click Preview to see my content. To update me, go to the Data Manager.

A vizsgálat célja az  érintésvédelmi  szabványossági  felülvizsgálatnak a tevékenység  közben,  az  érintésből származó  balesetek  elkerülése  és a  feltárt  hibák  javítására  kell,  hogy  irányuljon.  A felülvizsgálat nem javítás, hanem az esetleges balesetek elkerülését bizosító, preventív műszeres ellenőrzés, ami az érintésvédelmi hibákat kutatja.

Ez  nem  egy  hatósági,  hanem  Önellenőrzés, mindenkinek  a  saját  érdeke,  hogy  az  általa  üzemeltetett  elektromos  berendezések biztonságosan használhatók legyenek.
Ne keljen azon  aggódnia senkinek, hogy a környezete ahol  nap,  mint  nap  tevékenykedik,  egyszer  csak  élet veszélyessé  válik.  Az  érintésvédelmi szabványossági   felülvizsgálat   tehát   önellenőrzés,   az   üzemeltető   kötelezettsége   a jogszabályban előírt gyakorisággal elvégezni, vagy elvégeztetni.

Az érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyvének tartalmaznia kell, hogy az érintésvédelem megfelelően van-e kialakítva és hogy szabványosan működik-e. Az esetleges hibákat feltárja és megállapítja, hogy azt miként szükséges javítani. Továbbá felméri, hogy van-e  olyan veszély, amit további  intézkedéssel, védelmi  berendezések beszerelésével  szükséges csökkenteni.

Az  időszakos  érintésvédelmi  felülvizsgálat  alkalmával  a környezeti  hatások,  érintésvédelmi  berendezésekre  káros  korai  öregedést  lehet  kiszűrni,  és javaslatot  tenni  ezeknek  a  korai  meghibásodásoknak az  elkerülésére.

Az  érintésvédelmi felülvizsgálat  nem  adhat  felmentést  a  kötelező  szabályok  betartása  alól,  nem  írhat  elő  a jogszabályban  előírtnál  sűrűbb  ellenőrzést,  csak  javaslatot  tehet  a  hiányosságok  kijavítása azonnal, sürgősen mihelyt lehet, a következő karbantartáskor, vagy elegendő a hiba kijavítása esetleges felújítás alkalmával elhárítani.

ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT GYAKORISÁGA

A teljes kontroll alatti villamos  berendezéseknél  sem  létezik  teljes  biztonság. Minél  nagyobb a biztonsági szint, annál kevésbé valószínű egy súlyos baleset.

A  teljes 100 %-os biztonság  nem érhető el,  mivel a  készülékek használódnak, öregednek és a biztonsági szintjük romlik. Ezért kell legalább  a  jogszabályban  előírt  időszakonként   elvégeztetni  az  érintésvédelmi felülvizsgálatot.
6 év: Kommunális és lakóépületekben
3 év: Minden más épület villamos berendezésein
1 év: Üzemközben áthelyezhető, hordozható villamos kisgépeken, elektromos kéziszerszámokon, hosszabbítókon.
Havonta: Áramvédő kapcsolón, megtekintéssel és a próbagomb megnyomásával.
KINEK ÉS HOL KELL ELVÉGEZTETNI AZ ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOT?

Minden vállalkozásnak, cégeknek, intézménynek kötelező. Munkavédelmi ellenőrzés alkalmával kell bemutatni az érintésvédelmi felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet. Lehet telephely, iroda, oktatási intézmény, üzemcsarnok, műhely épület, üzlet, bolt, társasház, kollégium, szinte mindenhol ahol elektromos berendezés található, kötelező elvégeztetni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot.

Nem csak új épület átadásakor és a rendszeresen elő írt időszakonként, de minden átalakítás, bővítés, már milyen javítás után, amikor megbontották a villamos berendezést, vagy új gépet üzemeltek be, el kell végezni az érintésvédelmi felülvizsgálatot.

AZ ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT CÉLJA:

A vizsgálat célja az, hogy kiszűrje és megelőzze a villamos berendezések érintéséből származó áramütéses baleseteket, felhívja a figyelmet, hogy milyen biztonsági intézkedések szükségesek, ahoz, hogy a villamos berendezések kezelése még biztonságosabb legyen.

Az áramütéses baleset általában úgy következik be, hogy az a villamos berendezés külső burkolatának érintésekor ér  minket. Ez a test vagy burkolat üzemszerűen feszültségmentes, csak meghibásodás, testzárlat következtében kerül feszültség alá.

Az  felülvizsgálat  az  érintésvédelmi  hibák  feltárása   miatt  szükséges  ellenőrzés.  Az érintésvédelmi  szabványossági  felülvizsgálat  vizuális  ellenőrzés,  és  részletes  műszeres mérésből és a mérési eredmények alapos kiértékeléséből áll.