Title
I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. Click Preview to see my content. To update me, go to the Data Manager.

<p class="font_7">VILLAMOS BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA</p>
<p class="font_8">Minden villamos berendezést új létesítés után beüzemelés előtt, és utána jogszabályban meghatározott időszakonként kötelező villamos szabványossági vizsgálattal kelligazolni, hogy megfelel a létesítési és biztonsági szabványoknak, rendeleteknek.</p>
<p class="font_8"><em><strong>Új villamos berendezés beüzemelése előtt MSZ HD 60364 szabvány szerinti első felülvizsgálattal kell igazolni</strong></em>, hogy a villamos kivitelezés a terveknek megfelelően és a szabványosan lett elvégezve. Ilyenkor el kell végezni az első érintésvédelmi felülvizsgálatot is. Az első felülvizsgálat alkalmából <em><strong>csak hibátlan jegyzőkönyv adható ki</strong></em>. Ha a felülvizsgáló valamilyen szabványossági hibát talál, a hibát ki kell javítani és csak utána lehet a jegyzőkönyvet kiállítani az első felülvizsgálatról.</p>
<p class="font_8">Az időszakos villamos felülvizsgálatot a nevéből adódik, nem új berendezés felülvizsgálatáról van szó, a villamos berendezés már használatban van . <em><strong>Az időszakos villamos felülvizsgálat gyakoriságát rendeletben szabályozzák.</strong></em></p>
<p class="font_8"><em><strong>A vizsgálat elvégzése kötelező</strong></em>, hogy meg bizonyosodjunk arról, hogy a villamos berendezés biztonságos, és nem használódót, öregedett olyan mértékben hogy, veszélyt jelentsen a kezelőjé re, vagy a környezetében tevékenykedő emberekre. Az üzem biztonságát ne veszélyeztesse.</p>
<p class="font_8">A villamos berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálata <em><strong>több szempont szerint történik</strong></em>. Ezek teljesen eltérő felülvizsgálatok, má s szempontok szerint történik, így külön jegyzőkönyv is kerül kiállításra.</p>
<p class="font_8">A felülvizsgálat gyakorisága is más lehet, és külön rendelet írja elő őket.<em><strong> Mind két vizsgálat elvégzése kötelező, az egyik vizsgálat nem helyettesíti a másikat.</strong></em></p>
<p class="font_8">Munkavédelmi szempontok alapján el kell végezni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot. Ezt a vizsgálatot kötelezően a 10/2016.(IV.5) NGM&nbsp;<em><strong>rendelet írja elő</strong></em>, és szabályozza a vizsgálat gyakoriságát is.</p>
<p class="font_8">Ez a vizsgálat leginkább arra irányul, hogy a villamos gépek, berendezések ne okozzanak áramütéssel végződő balesetet.</p>
<p class="font_8">A vizsgálat kisebb részben szemrevételezésből áll, de leginkább érintésvédelmi műszerrel ellenőrizzük, hogy az érintésvédelem hibátlan, a villamos készülékek meghibásodásuk esetén sem tudnak áramütéssel végződő balesetet okozni. A védelmi kés zülékek testzárlat esetén azonnal leoldanak, így akadályozzák meg az áramütést.</p>
<p class="font_8">Tűzvédelmi szempontból is ellenőrizni kell a villamos hálózatot és berendezést.</p>
<p class="font_8">A villamos berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata, <em><strong>ezt a mindenkor hatályos OTSZ írja elő</strong></em>, szabályozza a vizsgálat gyakoriságát .</p>
<p class="font_8">A villamos felülvizsgálatot az OTSZ szerint maghatározott módon kell elvégezni, a vizsgálat elsősorban tűzmegelőzése szempontjából kötelező elvégezni.</p>
<p class="font_8">A vizsgálat arra irányul, hogy a vezetékhálózat és gépek nem melegszenek-e olyan mértékben, hogy tüzet okozz anak. Illetve a használatuk alatt nem romlott a szigetelésük az estleges melegedés folytá n annyira, hogy veszélyeztessék a további gondtalan működést.</p>
<p class="font_8">A vizsgálat nagyobb részben szemrevételezéssel adatrögzítéssel történik, de közben el kell végezni a szigetelésmérést is. A szigetelésmérés eredménye határozza meg, hogy az esetleges melegedés, nem öregítette meg annyira a vezeték berendezés szigetelését, hogy az már hosszútávon nem tudja üzembiztosan ellátni a feladatát, esetleg további szigetelésromlás áthúzáshoz, tűzhöz vezethet.</p>